TU Delft Delta WOinActie Demonstratie Protest
TU Delft biedt geen steun aan WOinActie. (Foto: SP)

Veel universiteiten steunen de demonstratie op 14 december tegen de bezuinigingen op hoger onderwijs. TU Delft heeft wel sympathie, maar biedt geen steun aan WOinActie.

Zeker vijf universiteiten doneren geld voor het busvervoer naar Den Haag, blijkt uit een rondgang. Zowel de TU als de Universiteit Twente hebben sympathie voor het protest, maar laten in het midden of ze hun medewerkers en studenten vrijaf geven.

Universiteit van Amsterdam zegt drieduizend euro toe
Protestbeweging WOinActie besloot tot demonstratie nadat duidelijk werd dat de eerder aangekondigde bezuinigingen op het onderwijs niet van tafel gaan. Het hoger onderwijs moet zelfs 19,5 miljoen extra inleveren.

De Vrije Universiteit steunde WOinActie al eerder, laat een woordvoerder weten, “en dat blijven we doen”. Het college van bestuur zal acte de présence geven op het Malieveld en stelt geld beschikbaar dat onder meer wordt ingezet voor het vervoer naar Den Haag.

De Universiteit van Amsterdam heeft een bedrag van (maximaal) drieduizend euro toegezegd. Ook de universiteiten van Maastricht, Utrecht en Leiden dragen hun steentje bij.

Sympathie
De Rijksuniversiteit Groningen doet dat niet, maar geeft haar medewerkers wel de gelegenheid om op eigen gelegenheid naar Den Haag te reizen. 

De Radboud Universiteit wil dit “in beginsel” wel, maar betreurt het als andere medewerkers en studenten er hinder van ondervinden. Ze onderzoekt nog hoe dat kan worden voorkomen. Voor een actieve oproep om te  demonstreren kiest het college van bestuur hoe dan ook niet. Het geeft de voorkeur aan “andere wegen om het belang van goed onderwijs en onderzoek te dienen” en wijst op de knelpuntenanalyse van de VSNU waarover de universiteiten nog in gesprek zijn met de minister.