Ondanks een iets kleinere instroom van studenten, is de TU nooit groter geweest dan nu. Numeri fixi zijn daarom volgens het college van bestuur gerechtvaardigd.
Nieuwe studenten tijdens de cantus van de afgelopen introductieweek. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Ondanks een iets kleinere instroom van studenten, is de TU nooit groter geweest dan nu. Numeri fixi zijn daarom volgens het college van bestuur gerechtvaardigd.

Read in English

Begin deze maand waren er 25.106 studenten ingeschreven, 959 meer dan vorig jaar oktober. De studentenpopulatie aan de TU Delft blijft dus groeien, met zo’n 4 procent. Toch daalde de instroom. Vorig jaar meldden zich nog bijna 7860 studenten, dit jaar waren het er ruim 7500. Dat aantal is als volgt onderverdeeld:

  • 3591 bachelorstudenten, uitgezonderd switchers binnen de TU
  • 3696 masterstudenten, van wie het merendeel doorstroomde uit een Delftse bacheloropleiding
  • 221 schakelstudenten

‘Geen aanleiding om met Eindhoven en Wageningen mee te gaan’

De instroom van vorig jaar was uitzonderlijk hoog door de run op de bacheloropleiding technische informatica. Daar verdubbelde het aantal eerstejaars toen van 433 naar 864. De universiteit stelde voor dit studiejaar daarom een numerus fixus in van 500 studenten. Dit, om de onderwijskwaliteit op peil te houden en de werkdruk te dempen. De studie telde half september 488 vooraanmeldingen en in oktober nog 446 eerstejaars.

Dankzij het instellen van numeri fixi is de instroom van bachelorstudenten gelijk gebleven. Opleidingen met een numerus fixus (bouwkunde 400, industrieel ontwerpen 350, luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 440, nanobiologie 100, technische informatica 500 en klinische technologie 100) zijn bijna helemaal opgevuld of zelfs overtekend. “De percentages lopen van 95 tot 110 procent, een goed teken dat ze zijn ingesteld”, zei collegelid Rob Mudde tijdens de laatste vergadering met de ondernemingsraad (or).

Vanwege extra middelen uit de rijksbegroting schaft de TU Eindhoven drie van haar zes numeri fixi per volgend collegejaar af. Bij twee andere verhoogt zij de limiet. Ook Wageningen schrapt haar numerus fixus, daar werd het maximum aantal studenten niet gehaald.

Naar aanleiding van het terugschroeven van deze numeri fixi kreeg de TU Delft vragen van het ministerie, vertelde Mudde de or. Maar volgens hem benadrukken de instroomcijfers juist dat numeri fixi gerechtvaardigd zijn. “Wij zien geen aanleiding hier met Eindhoven en Wageningen in mee te gaan”, zei hij tijdens het overleg.