Het gebouw van de faculteit 3mE met daarvoor het Mekelpark waar mensen zitten te lunchen
Op het vlak engineering bereikt de TU Delft haar hoogste positie: 21ste. (Foto: Justyna Botor)

Zeven Nederlandse universiteiten zakken in de nieuwe Times Higher Education ranking. Vier universiteiten klimmen, zo ook de TU Delft. De gebruikte criteria zijn omstreden.

Read in English

Volgens de Britse ranking behoren nog altijd tien Nederlandse universiteiten tot de beste tweehonderd van de wereld. Slechts vijf landen hebben er meer: de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Australië en – voor het eerst – China.

De makers van de ranglijst kijken onder meer naar wetenschappelijke prestaties, de reputatie op het gebied van onderwijs en onderzoek, internationalisering, het aantal studenten per docent en samenwerking met het bedrijfsleven.

Koploper
De 
Nederlandse koploper is Wageningen op plaats 59. Dat is zes plaatsen lager dan vorig jaar. Vier universiteiten klimmen op de lijst: de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, TU Delft en Rijksuniversiteit Groningen.

In de top tien staan alleen Britse en Amerikaanse universiteiten. Helemaal bovenaan staat voor het zevende jaar op rij de University of Oxford, gevolgd door de Amerikaanse Harvard University. De Zwitserse ETH Zürich staat op elf en de hoogst geklasseerde Chinese instelling (Tsinghua University) is de nummer zestien.

Onderzoekers worden afgerekend op artikelen die goed scoren onder vakgenoten

De Times ranking is onderverdeeld in allerlei subonderdelen. Op het vlak engineering bereikt de TU Delft haar hoogste positie: 21ste. Ook hier staan vier Amerikaanse universiteiten en een Britse bovenaan. Op de Impact Ranking Quality Education, waarbij het onderwijs langs de meetlab van de Global Development Goals van de Verenigde Naties worden gelegd, scoort de TU juist laag. Deze ranking meet specifiek de bijdrage van universiteiten aan voorschools- en levenslang leren, hun pedagogisch onderzoek en hun inzet voor inclusief onderwijs. De TU Delft staat hier op de nummers 601-800. De top-drie is op deze ranglijst: Aalburg University (Denemarken), King Abdulaziz University (Saoedi-Arabi) en Lingnan University Hong Kong.

Gevaar
Ranglijsten 
liggen nogal eens onder vuur. Het gevaar is immers dat instellingen zich naar de uitkomsten gaan richten. In het verleden speelden Nederlandse universiteiten met de gedachte te fuseren, mede omdat ze samen als grotere instelling beter zouden scoren.

De criteria zijn ook niet onomstreden. Internationalisering van staf en studenten geldt bijvoorbeeld als een plus, terwijl hier in Nederland ook kritiek klinkt op de ongebreidelde toestroom van buitenlandse studenten en de verengelsing van het onderwijs.

Verder wegen de ‘citaties’ van wetenschappelijke artikelen voor dertig procent van de score mee. Onderzoekers worden dus afgerekend op artikelen die goed scoren onder vakgenoten. Het gebruik van die citatiescores roept inmiddels flinke weerstand op. Velen menen dat je onderzoek op een andere manier zou moeten beoordelen.

HOP, Bas Belleman/Delta, Saskia Bonger