Een weg op de campus van de TU Delft met aan de zijkanten gras. Links rechts is een hoog gebouw te zien.
De campus van de TU Delft. (Foto: Marjolein van der Veldt)

De TU Delft staat op plek 48 in de World University Ranking van Times Higher Education. Dat is 22 plekken hoger dan vorig jaar. Over de ranglijst bestaat echter scepsis.

Read in English

Vorig jaar stond de TU Delft nog op plek 70, en moest daarmee de Universiteit Utrecht (plek 66), de Universiteit van Amsterdam (UvA, 60) en de Wageningen Universiteit (WUR) 59) voor zich dulden. De UvA en de WUR bezetten in de nieuwe ranglijst respectievelijk plek 61 en 64. De Universiteit Utrecht (UU) besloot dit jaar geen gegevens te verstrekken aan Times Higher Education en is dus niet opgenomen in de ranglijst.

Op de website van de wereldranglijst is te zien dat de TU Delft de stijging vooral te danken heeft aan hogere scores op de onderdelen teaching, research environment, industry en research quality. Die laatste springt eruit met een stijging van bijna 30 procent.  

In een verklaring aan persbureau HOP, ingezien door Delta, schrijft de UU dat hun beslissing om niet mee te werken voortkomt uit onvrede over de manier van rangschikken. Volgens de universiteit is het ‘vrijwel onmogelijk om de kwaliteit van een gehele universiteit […] in één getal te vangen’. Op de gegevens en methode zou volgens de UU veel af te dingen zijn. Ook zouden de ranking te veel nadruk leggen op scoren en competitie.

Samenvatten in één enkel getal
Deze zomer stelde een expertgroep van universiteitenvereniging UNL in een interview eveneens dat rankings ‘ten onrechte pretenderen de prestaties van een universiteit in de meest ruime zin te kunnen samenvatten in één enkel getal’. Universiteiten zouden hun medewerkers niet alleen meer willen afrekenen op publicaties in wetenschappelijke tijdschriften - zwaarwegend in de ranglijsten - maar ook op factoren als valorisatie, leiderschap en didactische kwaliteiten. 

In het interview stelde toenmalig UNL-voorzitter Pieter Duisenberg dat ranglijsten belangrijk zijn om de positie van de Nederlandse universiteiten in de wereldtop te kunnen bepalen. Daarbij zette hij een kanttekening. “Op deze manier (de huidige manier van ranken, red.) doet het geen recht aan de breedte van het werk dat er op universiteiten gebeurt.” 

Duisenberg zei hij te hopen op cultuurverandering en blij te zijn dat de Universiteit Twente, de Universiteit Leiden, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam daarin het voortouw wilden nemen. Voorlopig heeft echter alleen Utrecht de daad bij het woord gevoegd.