Mocht het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gemeente Delft vragen om extra opvang, dan kan zij met de TU contact opnemen. Dat heeft collegelid Anka Mulder de wethouder laten weten.

Eind vorige week stelde de Erasmus Universiteit een sporthal ter beschikking voor tweehonderd vluchtelingen, na een oproep van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor meer noodopvang. De Delftse gemeenteraadsfractie van GroenLinks droeg deze week TU-sciencepark Technopolis aan als mogelijke locatie voor een tentenkamp.

Het managementteam van de dienst Onderwijs & Studentenzaken van de TU onderzoekt nog hoe de universiteit haar steentje kan bijdragen. "De sporthal wordt ook gebruikt voor tentamens, dus dat is op zulke momenten niet handig", zegt Elco van Noort, hoofd van het Central International Office.

Twee weken geleden had de universiteit met andere hoger onderwijsinstellingen in de regio een gesprek met de minister, de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en het COA over hoe zij vluchtelingen met de juiste vooropleiding makkelijker kan toelaten. "Wij staan daar positief in en wachten nu op vervolgstappen", zegt Mulder.

Van de in totaal 244 vluchtelingen die momenteel aan Nederlandse universiteiten studeren, doen zeventien dat aan de TU, aldus UAF. Daarmee bezet de TU een gedeelde vijfde plaats met Universiteit Utrecht. De meeste vluchtelingstudenten studeren aan de VU in Amsterdam. Slechts een handjevol vluchtelingstudenten is als zodanig bekend bij de TU. "Mensen registreren zich niet als vluchtelingenstudent begeleid door UAF", zegt Boukje de Haan van UAF.

Overigens nam het aantal Syrische vluchtelingenstudenten in Nederland twee jaar geleden al enorm toe, zegt De Haan. Volgens haar begon bij de TU in september één Syriër met een studie. De TU trekt relatief weinig studenten uit Syrië of het Midden-Oosten, meldt Van Noort. "Ik denk dat dat komt doordat we een specifieke voorkennis vereisen. Het wis- en natuurkundeniveau ligt hoog. De bachelors zijn bijna allemaal Nederlandstalig. Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek of Technische Aardwetenschappen blijven dan over. Ik schat in dat zij dan eerder kiezen voor business schools."