Overslaan en naar de inhoud gaan

Tramlijn 19 gaat op zijn vroegst pas in het tweede kwartaal van 2017 over de TU-campus rijden. Deze nieuwe vertraging moet, als het aan de gemeente Delft ligt, de laatste zijn in een lange reeks.

Voor de voorbereidingen voor en de bouw van de nieuwe Sebastiaansbrug is nu een ‘reële’ planning opgesteld.

In een brief aan de Delftse gemeenteraad gaat het college van burgemeester en wethouders (b&w) uitgebreid in op de oorzaken en gevolgen van de vertraging. Uit het schrijven blijkt dat de gemeente en de provincie (de hoofdverantwoordelijke) het niet eens zijn over welke oorzaken belangrijker zijn dan andere. Beide overheden soebatten daardoor over op wiens schouders de financiële tegenvaller terecht gaat komen.

Duidelijk is dat het project meer gaat kosten dan begroot. De precieze bedragen worden vertrouwelijk besproken met de gemeenteraad. De Sebastiaansbrug zelf gaat meer kosten. Ook het langer laten omrijden van lijnbussen en hogere overheadkosten door een langere projectduur zorgen voor een budgetoverschrijding.

Uit een onafhankelijke beoordeling van de projectplannen die de gemeente heeft laten uitvoeren blijkt dat de planning niet realistisch was. De tram moest volgens de laatste plannen eind 2015 over de nieuwe brug via de TU-campus naar bedrijventerrein Technopolis gaan rijden. Dat wordt nu op zijn vroegst het tweede kwartaal van 2017.

De aannemer die een nieuwe brug moest gaan bouwen, had daarvoor veel te weinig tijd, blijkt nu. De brug krijgt een kunststof brugdek, een innovatieve techniek, die uitgebreid moet worden getest. Ook de kwaliteit van het bestek, de gedetailleerde beschrijving van het hele project, was volgens de analyse onvoldoende. Verder werden vergunningen laat aangevraagd en verstrekt, bracht netbeheerder Stedin door miscommunicatie op de verkeerde plaats kabels aan en is de afstemming met andere bouwkundige projecten niet goed gegaan.

De vertraging van de Sint Sebastiaansbrug heeft hoe dan ook effect op andere projecten. De reconstructie van het Poortlandplein en de Mijnbouwstraat schuiven door, net als de aansluiting van de trambaan van de Westvest op de Zuidwal.

Het college van b&w schrijft de gemeenteraad dat het project ondanks alle vertragingen – volgens de allereerste planningen had de tram al in 2007 moeten rijden – het beste door kan gaan. Alternatieven zullen leiden tot nog meer kosten – er zijn al ‘enkele miljoenen’ uitgegeven – en verdere vertraging.

Volgens de huidige planning is de Sebastiaansbrug nog open voor het verkeer tot het derde kwartaal van 2015. Daarna moeten fietsers, auto’s, vrachtwagens en bussen tot begin 2017 een andere route nemen.

De tramrails in het Mekelpark blijft dus nog bijna drie jaar ongebruikt klaarliggen. Op een bijeenkomst met ondersteunend personeel zei college van bestuursvoorzitter Dirk Jan van den Berg woensdag grappend dat hij een leuk plan voorbij hoorde komen om de rails te benutten: wagons met eettentjes die in karavaan over de campus rijden.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe