man kijkt uit over langwerpige bouwput op Mekelweg Delftse campus.
Twintig jaar na het eerste plan is 's werelds meest storingsarme trambaan in aanbouw op de campus. (Foto: Jos Wassink)

Na een motie van afkeuring van de Delftse gemeenteraad over de dienstregeling van tram 19, bekijkt de Metropoolregio nu ‘mogelijkheden voor aanvullend vervoer’.

Read in English

Begin 2024 moet het eindelijk zover zijn: tramlijn 19 gaat rijden over de campus. Toch is na vele problemen nog steeds niet de laatste horde genomen, nu Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) laat weten te kijken naar aanvullingen op de geplande dienstregeling.

De tram zal namelijk alleen op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur rijden. Eelco de Vries, woordvoerder campus real estate en facilitair management (CREFM) van de TU, bevestigt dat dit is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst tussen MRDH en TU Delft. Daarvoor is gekozen ‘op basis van input van gemeenten en andere belanghebbenden’, schrijft De Vries.

Afkeuring
Dat nieuws schoot de Delftse gemeenteraad in het verkeerde keelgat, zodanig dat deze op 16 mei unaniem een motie van afkeuring aannam. Daarin vraagt de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders hun ongenoegen over te brengen naar het college van bestuur van de TU Delft en MRDH. Die partijen moeten opnieuw om tafel, vindt de gemeenteraad, om de tram ook in avonden, weekends en tijdens schoolvakantie te laten rijden.

“Met zo’n dienstregeling is de campus straks met de tram nog slechter bereikbaar dan toen er nog bussen reden”, zegt ook Herman de Wolff, lid van de ondernemingsraad van de TU. Op de gezamenlijke vergadering van de ondernemingsraad, de studentenraad en het college van bestuur op 11 mei 2023 hoorde hij voor het eerst over de beperkte dienstregeling. Twee weken later schreef de or op intranet dat ‘het laatste woord’ nog niet is gezegd over het onderwerp. “Voor de or moet er goed openbaar vervoer op de campus komen. Ook in de avond. En ook in het weekend. Allereerst voor studenten en medewerkers. En: de tram is ook van groot belang voor mensen die wonen langs het tracé.”

Waarom is er dan toch voor gekozen? De Vries antwoord per email (30 mei 2023): ‘omdat het voor TU Delft daardoor mogelijk is om in de avonduren en ’s nachts onderzoek te doen waarvan de gevoeligheid voor trillingen en elektromagnetische velden te hoog is voor gebruik van de tram in dat tijdvak.’

Inhoudelijk is het vreemd dat argument overeind te houden, omdat er juist kosten noch moeite gespaard zijn om trillingen en magneetvelden tot een minimum te beperken. “Zo’n trambaan vind je nergens”, zei projectleider Dick Huybens daarover eerder in Delta.

Vervoerswaarde
‘Ik ben zeer verbaasd over dat argument', mailt Pieter Kruit over de beperking in verband met trillingen en elektromagnetische velden. Hij is samen met Dick van Bekkum (EM power systems) de architect van het elektromagnetische reductiesysteem EMRS 2 waarmee de tramlijn wordt uitgerust. ‘Ze hadden toch op zijn minst even kunnen wachten om te zien of het werkt’, schrijft Kruit over de inperking van de dienstregeling.

Omdat Kruit en Van Bekkum het storingsargument niet kunnen plaatsen, vermoeden ze andere beweegredenen. Van Bekkum oppert: ‘MRDH heeft gekeken naar (wat in de vervoerswereld heet) vervoerswaarde. Hoeveel mensen verwacht men te kunnen bedienen met een bepaalde dienstregeling. En dat leidt dan tot beslissingen over wanneer wel/niet rijden.’

Daar heeft Van Bekkum een punt. Monique de Jong, communicatieadviseur bij MRDH schrijft: ‘Bij de start van het project is uitgegaan van een exploitatie voor tramlijn 19 op werkdagen tussen 7 uur en 19 uur; dit is gebaseerd op het verwachtte aantal reizigers. De verwachting is dat na 19 uur er niet genoeg reizigers meer zullen zijn om een rendabele tramexploitatie uit te voeren.’

In reactie op de motie van afkeuring schrijft De Vries dat ‘MRDH mogelijkheden onderzoekt voor aanvullend vervoer na 19 uur’. Of er dan weer bussen over de trambaan gaan rijden, kan MRDH nog niet zeggen: ‘Op welke manier er aanvullend vervoer komt, wordt nader onderzocht.’ Overigens blijven de aangrenzende buslijnen over de Schoemakerstraat (55) en de Rotterdamseweg (40) gewoon overeind als tramlijn 19 er komt, verklaart MRDH desgevraagd.