Technische Natuurwetenschappen wil een systeem invoeren van flexibele loonschalen voor ondersteunend personeel. Iemand die is aangesteld in bijvoorbeeld schaal zes, moet binnen dezelfde functie kunnen doorgroeien naar een hogere loonschaal, vindt de faculteit TNW.

Dit biedt een beter loopbaanperspectief en vergroot de mobiliteit van het personeel. De bonden zijn tegen het plan.,,Het huidige systeem is te vast en rigide‘', meent het hoofd Personeel en Organisatie van TNW, E. Pauw. ,,Met flexibele schalen hoef je niet te wachten tot iemand het maximum heeft bereikt, voordat je kunt overgaan naar een hogere schaal.''Wil iemand nu hoger ingeschaald worden, dan moet er een functie vrijkomen of de bestaande functie moet hergewaardeerd worden. Dat is een tijdrovende kwestie. Daarom wil TNW de taken én inschaling van 'enkele tientallen' obp'ers (ondersteunend en beheerspersoneel) in de toekomst 'breed' formuleren.F. Berwald, lid van de onderdeelscommissie van de ondernemingsraad (odc) bij TNW, is positief over het voornemen. ,,Het is goed voor de carrière-perspectieven en de ontwikkelingsmogelijkheden van het personeel'', vindt hij. ,,Maar het is de vraag of het mag.'',,Het mag niet'', stelt voorzitter Sloot van het lokaal overleg (lo). Zij ziet er een poging in om zogenaamde aanloopschalen in te stellen. Die zijn bedoeld om personeel lager in te schalen, in afwachting van verdere ontwikkeling. Sloot: ,,En dat is verboden in de cao. Bovendien, als je mensen binnen een functie laat promoveren, verandert de inhoud van die functie. Hoe wil je dan de kwaliteit van je organisatie in de hand houden? Wij hebben het eerste concept van het organisatieplan van TNW om die reden dan ook afgewezen.''Ook de projectleider van de MOD, Van Iperen, zou het idee van de hand gewezen hebben. Pauw noemt het een 'eeuwig misverstand’ dat haar faculteit aanloopschalen wil invoeren. TNW heeft het college van bestuur gevraagd de verdere onderhandeling met de bonden in het lokaal overleg te voeren. Tot die tijd worden de flexibele lonen nog niet van kracht.

Iemand die is aangesteld in bijvoorbeeld schaal zes, moet binnen dezelfde functie kunnen doorgroeien naar een hogere loonschaal, vindt de faculteit TNW. Dit biedt een beter loopbaanperspectief en vergroot de mobiliteit van het personeel. De bonden zijn tegen het plan.,,Het huidige systeem is te vast en rigide‘', meent het hoofd Personeel en Organisatie van TNW, E. Pauw. ,,Met flexibele schalen hoef je niet te wachten tot iemand het maximum heeft bereikt, voordat je kunt overgaan naar een hogere schaal.''Wil iemand nu hoger ingeschaald worden, dan moet er een functie vrijkomen of de bestaande functie moet hergewaardeerd worden. Dat is een tijdrovende kwestie. Daarom wil TNW de taken én inschaling van 'enkele tientallen' obp'ers (ondersteunend en beheerspersoneel) in de toekomst 'breed' formuleren.F. Berwald, lid van de onderdeelscommissie van de ondernemingsraad (odc) bij TNW, is positief over het voornemen. ,,Het is goed voor de carrière-perspectieven en de ontwikkelingsmogelijkheden van het personeel'', vindt hij. ,,Maar het is de vraag of het mag.'',,Het mag niet'', stelt voorzitter Sloot van het lokaal overleg (lo). Zij ziet er een poging in om zogenaamde aanloopschalen in te stellen. Die zijn bedoeld om personeel lager in te schalen, in afwachting van verdere ontwikkeling. Sloot: ,,En dat is verboden in de cao. Bovendien, als je mensen binnen een functie laat promoveren, verandert de inhoud van die functie. Hoe wil je dan de kwaliteit van je organisatie in de hand houden? Wij hebben het eerste concept van het organisatieplan van TNW om die reden dan ook afgewezen.''Ook de projectleider van de MOD, Van Iperen, zou het idee van de hand gewezen hebben. Pauw noemt het een 'eeuwig misverstand’ dat haar faculteit aanloopschalen wil invoeren. TNW heeft het college van bestuur gevraagd de verdere onderhandeling met de bonden in het lokaal overleg te voeren. Tot die tijd worden de flexibele lonen nog niet van kracht.