Overslaan en naar de inhoud gaan

De Technische Hogeschool Rijswijk verhuist de komende jaren in haar geheel naar de campus van de TU. Maximaal vijfhonderd studenten uit de eindfase van de vier Rijswijkse hbo-studies verhuizen in september 2001 naar de Delftse campus.

Het jaar daarop komt de gehele technische hogeschool naar Delft over. Minister Hermans heeft een verzoek daartoe van de TH Rijswijk, ondersteund door de TU, ingewilligd.De verhuizing komt voort uit het samenwerkingsverband van de TU met de hogescholen van Rijswijk, Rotterdam en Den Haag. De verplaatsing naar Delft van de technische opleidingen van Den Haag en Rotterdam is nu onderwerp van onderhandelingen.De precieze nieuwe locatie van de Rijswijkse hbo-vestiging staat nog niet vast. Het Delftse college van bestuur denkt aan de Kanaalweg 2b, die vrijkomt door de concentratie van de faculteit TBM. Maar ook de agrarisch georiënteerde Hogeschool Delft is geïnteresseerd in dat gebouw.De komst van de TH Rijswijk naar Delft maakt de wederzijdse overstap tussen hogeschool en universiteit gemakkelijker. Het is wel de bedoeling dat de TH zelfstandig blijft. De naamgeving na de verhuizing zou een probleem kunnen zijn, geeft een woordvoerder van de TH Rijswijk toe. ,,TH Rijswijk kan dan niet meer, maar we zijn niet van plan de naam TH Delft te gaan voeren. Dat zou alleen maar verwarring wekken.‘'De beide medezeggenschapsorganen van de TU zijn niet in de verhuizing gekend. De studentenraad laat weten 'boos en teleurgesteld' te zijn. In de samenwerkingsovereenkomst van begin dit jaar was alleen melding gemaakt van de komst van een niet nader ingevulde 'hbo-dependance' op de campus. ,,Het college heeft ons verzekerd de samenwerking pas nader in te vullen als beide medezeggenschapsorganen geïnformeerd waren'', aldus voorzitter L.A. Schreuder. ,,Vorige week kregen we nog te horen dat er geen nieuws was.'’De studentenraad vreest dat het verschil tussen universitaire en hbo-bachelors verwatert als de beide instellingen tegen elkaar aankruipen. Bovendien voorziet de raad problemen bij de de huisvesting van de hbo-studenten in Delft.

Maximaal vijfhonderd studenten uit de eindfase van de vier Rijswijkse hbo-studies verhuizen in september 2001 naar de Delftse campus. Het jaar daarop komt de gehele technische hogeschool naar Delft over. Minister Hermans heeft een verzoek daartoe van de TH Rijswijk, ondersteund door de TU, ingewilligd.De verhuizing komt voort uit het samenwerkingsverband van de TU met de hogescholen van Rijswijk, Rotterdam en Den Haag. De verplaatsing naar Delft van de technische opleidingen van Den Haag en Rotterdam is nu onderwerp van onderhandelingen.De precieze nieuwe locatie van de Rijswijkse hbo-vestiging staat nog niet vast. Het Delftse college van bestuur denkt aan de Kanaalweg 2b, die vrijkomt door de concentratie van de faculteit TBM. Maar ook de agrarisch georiënteerde Hogeschool Delft is geïnteresseerd in dat gebouw.De komst van de TH Rijswijk naar Delft maakt de wederzijdse overstap tussen hogeschool en universiteit gemakkelijker. Het is wel de bedoeling dat de TH zelfstandig blijft. De naamgeving na de verhuizing zou een probleem kunnen zijn, geeft een woordvoerder van de TH Rijswijk toe. ,,TH Rijswijk kan dan niet meer, maar we zijn niet van plan de naam TH Delft te gaan voeren. Dat zou alleen maar verwarring wekken.‘'De beide medezeggenschapsorganen van de TU zijn niet in de verhuizing gekend. De studentenraad laat weten 'boos en teleurgesteld' te zijn. In de samenwerkingsovereenkomst van begin dit jaar was alleen melding gemaakt van de komst van een niet nader ingevulde 'hbo-dependance' op de campus. ,,Het college heeft ons verzekerd de samenwerking pas nader in te vullen als beide medezeggenschapsorganen geïnformeerd waren'', aldus voorzitter L.A. Schreuder. ,,Vorige week kregen we nog te horen dat er geen nieuws was.'’De studentenraad vreest dat het verschil tussen universitaire en hbo-bachelors verwatert als de beide instellingen tegen elkaar aankruipen. Bovendien voorziet de raad problemen bij de de huisvesting van de hbo-studenten in Delft.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe