“De NVAO kan ons maken of breken”, zegt collegevoorzitter Doekle Terpstra van Hogeschool Inholland. Alle inspanningen zijn voor niets geweest als zijn in opspraak geraakte opleidingen niet door de nieuwe kwaliteitskeuring komen.

Dat zegt hij in een interview met nu.nl. Volgens hem mag onderwijskeurmeester NVAO niet te veel van Inholland verwachten. “De politieke vraag die voorligt is of de NVAO van ons verwacht om in een jaar van de kelder naar het dak te springen. Ik vind dat ze dat niet van ons mogen verwachten.”

Hij denkt dat de nieuwe, strengere kwaliteitsnormen gevolgen zullen hebben voor het hoger onderwijs. “Dat nieuwe, strengere kader wordt bij ons beproefd. Iedereen kijkt daarnaar en reken er maar op dat bij andere instellingen rode kaarten volgen.”

Hij kondigt verdere veranderingen bij Inholland aan. Studenten moeten in het eerste studiejaar minstens 45 van de zestig studiepunten halen, anders moeten ze vertrekken. Die norm gaat verder omhoog naar vijftig punten en “indien mogelijk” naar zestig. “Ik wil af van het idee dat studeren en werken samengaan”, aldus Terpstra.

Verder gaat hij snoeien in het aantal studierichtingen en minoren. “We hebben nu zo'n zes of zeven economie-opleidingen. Die willen we terugbrengen naar één opleiding, maar wel met een grote diversiteit aan afstudeerroutes.” De vijfhonderd minoren “gaan we allemaal afschaffen”.

Ook het niveau van de docenten wil hij verbeteren. In 2016 moet driekwart van hen op masterniveau zitten.

De problemen van Inholland zijn nog niet helemaal verdwenen, stelt Terpstra. “Was het maar waar. Ik ben niet naïef. Maar het fundament is gelegd. We zijn klaar voor de toekomst.”