Voor startups die wel wat technologische ondersteuning kunnen gebruiken is er vanaf deze week TekDelta. Met dit initiatief van TNO en StartupDelta zijn patenten, laboratoria en onderzoeksfaciliteiten makkelijker beschikbaar voor startups.

Neelie Kroes en TNO-bestuursvoorzitter Paul de Krom introduceren TekDelta donderdag 21 april tijdens de open dag van YesDelft. Dan begint een proefproject voor startups die innoveren met Internet of Things en Big Data.

Volgens de initiatiefnemers blijken startups in de praktijk vaak onvoldoende aangesloten op datgene wat er al in Nederland is aan high tech onderzoek. Kennis en ervaring worden onvoldoende benut, patenten liggen op de plank en labruimte staat leeg. Daarom gaan binnen TekDelta de technische universiteiten, de kennisinstellingen ECN en TNO, en bedrijven als Philips, KPN en NXP nauwer samenwerken.

Hierdoor moeten er niet alleen meer startups ontstaan, ze moeten ook beter kunnen doorgroeien. Wetenschappelijke kennis zou zo sneller en effectiever de markt kunnen bereiken. Daarnaast willen bedrijven en kennisinstellingen graag innoveren en samenwerken met startups.

Organisaties die TekDelta ondersteunen zijn Yes!Delft, Rockstart, Startup Amsterdam, Health Valley, LabforRent en het Rotterdamse Venture Café. Bij die laatste houdt TekDelta donderdag om 18.15 uur een eerste open workshop over de do‘s en don’ts voor samenwerking tussen startups en bedrijven,