De nieuwbouw van TNW moet niet een betonnen doos met ramen worden, maar een duurzaam gebouw dat aansluit bij de bibliotheek. Dat is zowel een idealistisch als een zakelijk belang.

Wat hebben duurzame ontwikkeling en de nieuwbouw van Technische Natuurwetenschappen met elkaar gemeen? Misschien niets, hopelijk alles. De Commissie Duurzame Ontwikkeling heeft haar werkzaamheden afgerond met een rapport waarin aanbevelingen gedaan worden voor de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs van de TU Delft. Aanbevelingen over integratie in de onderzoeksprogramma‘s worden dit jaar verwacht.Hierop vooruitlopend heb ik in een open brief aan de decaan van de faculteit TNW voorgesteld het onderzoek van de subfaculteit STM te profileren rond de thema's energie, milieu en veiligheid, omdat deze thema's al sterk vertegenwoordigd zijn en er waarschijnlijk voldoende draagvlak voor te vinden is.Mij drijven zeker idealistische motieven, maar er zijn ook puur zakelijke redenen om het onderwijs en onderzoek rond deze thema's te profileren. De faculteit en de TU Delft verwerven een sterkere positie in 'de strijd om de student'. En door een goed gecoördineerde onderzoeksaanpak op deze thema's - niet alleen binnen de (sub)faculteit maar TU-breed en waar mogelijk daarbuiten - wordt een groot potentieel aan onderzoeksfinanciering aangeboord.Het zou een gemiste kans zijn om, nu er toch nieuwbouw voor de faculteit moet komen, deze nieuwbouw niet te laten aansluiten bij bovengenoemde profilering van onderwijs en onderzoek. Daarom wil ik pleiten voor nieuwbouw waarin de modernste ontwikkelingen op het gebied van Duurzaam Bouwen zijn verwerkt en waarbij de Delftse groepen met expertise op dit gebied zijn betrokken. Aansluiting qua architectuur bij de nieuwe bibliotheek ligt voor de hand, in ieder geval is er bij mij weinig behoefte aan nog een 'betonnen doos met ramen'.Er is voldoende expertise op de TU Delft aanwezig om er ook letterlijk iets moois van te maken. Ik hoop dat we straks met recht kunnen zeggen 'Amsterdam heeft het', maar 'In Delft gebeurt het.’De auteur is werkzaam bij het Laboratorium voor Materiaalkunde

Wat hebben duurzame ontwikkeling en de nieuwbouw van Technische Natuurwetenschappen met elkaar gemeen? Misschien niets, hopelijk alles. De Commissie Duurzame Ontwikkeling heeft haar werkzaamheden afgerond met een rapport waarin aanbevelingen gedaan worden voor de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs van de TU Delft. Aanbevelingen over integratie in de onderzoeksprogramma‘s worden dit jaar verwacht.Hierop vooruitlopend heb ik in een open brief aan de decaan van de faculteit TNW voorgesteld het onderzoek van de subfaculteit STM te profileren rond de thema's energie, milieu en veiligheid, omdat deze thema's al sterk vertegenwoordigd zijn en er waarschijnlijk voldoende draagvlak voor te vinden is.Mij drijven zeker idealistische motieven, maar er zijn ook puur zakelijke redenen om het onderwijs en onderzoek rond deze thema's te profileren. De faculteit en de TU Delft verwerven een sterkere positie in 'de strijd om de student'. En door een goed gecoördineerde onderzoeksaanpak op deze thema's - niet alleen binnen de (sub)faculteit maar TU-breed en waar mogelijk daarbuiten - wordt een groot potentieel aan onderzoeksfinanciering aangeboord.Het zou een gemiste kans zijn om, nu er toch nieuwbouw voor de faculteit moet komen, deze nieuwbouw niet te laten aansluiten bij bovengenoemde profilering van onderwijs en onderzoek. Daarom wil ik pleiten voor nieuwbouw waarin de modernste ontwikkelingen op het gebied van Duurzaam Bouwen zijn verwerkt en waarbij de Delftse groepen met expertise op dit gebied zijn betrokken. Aansluiting qua architectuur bij de nieuwe bibliotheek ligt voor de hand, in ieder geval is er bij mij weinig behoefte aan nog een 'betonnen doos met ramen'.Er is voldoende expertise op de TU Delft aanwezig om er ook letterlijk iets moois van te maken. Ik hoop dat we straks met recht kunnen zeggen 'Amsterdam heeft het', maar 'In Delft gebeurt het.’De auteur is werkzaam bij het Laboratorium voor Materiaalkunde