De Delftse inzending voor de Solar Decathlon 2022 pakt veel uitdagingen tegelijk op: woningbouw, energie, ecologie en sociale cohesie. Woensdag laten studenten zien hoe.
Tekening van de toekomst van de portiekflats met veel gemeenschappelijk groen. (Illustratie: Team SUM)

De Delftse inzending voor de Solar Decathlon 2022 pakt veel uitdagingen tegelijk op: woningbouw, energie, ecologie en sociale cohesie. Woensdag laten studenten zien hoe.

Read in English

De duurzaam-bouwencompetitie voor universiteitsteams Solar Decathlon Europe richt zich dit keer op de rol van steden in klimaatbescherming. Het huis van de toekomst zal vaker een verbeterde versie zijn van de huidige woningen dan nieuwbouw – al was het maar om grondstoffen te sparen. De opdracht aan alle teams in de competitie is dan ook om bestaande bouw te renoveren, gaten te dichten en extra verdiepingen toe te voegen.

Een delegatie van Team SUM op locatie in de Haagse wijk De Dreef. (Foto: Team SUM)

Het Delftse team SUM (Symbiotic Urban Movement) nam portiekflats in de Haagse wijk De Dreef als vertrekpunt. Stammend uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, tellen ze vier verdiepingen, zonder lift. Bewoners beschrijven de woningen vaak als gehorig en gevoelig voor schimmel. Bovendien zien ze de buurt verloederen. In totaal zijn er zo’n 850 duizend woningen van dit type in gebruik, zo’n 11 procent van de Nederlandse woningvoorraad.

Met de naam Symbiotic Urban Movement laat het Delftse team weten meer ambities te hebben dan een uitvoerbare energieneutrale renovatie. Eén van de studenten vertelt dat het team ervoor gekozen heeft om op drie fronten tegelijk te werken: natuurpositief (meer biodiversiteit creëren); energiepositief (meer energie opwekken dan het gebouw en de bewoners gebruiken); en gebruikerspositief (sociale cohesie binnen de wijk vergroten).

De toekomstvisie met gemeenschappelijke ruimtes, een aangebouwde galerij en extra verdiepingen. (Illustratie: Team SUM).

Bekijk de tekeningen van Team SUM en je ziet een complete transformatie. De omgeving is uitbundig groen geworden met onder andere groentetuintjes. Op de begane grond van de flat zijn gemeenschappelijke ruimtes gemaakt met onder meer een restaurant en een repair café. Auto’s zijn uit het straatbeeld verdwenen – die staan verderop. De bestaande woningen zijn energieneutraal gemaakt, er is een zij-aanbouw ontworpen voor de klimaatinstallatie en een lift gebouwd. Aangebouwde galerijen stimuleren onderling contact en de vrijgekomen interne trappenhuizen geven extra ruimte in de woningen. Ook zijn er twee extra verdiepingen verrezen, met zonnepanelen op het dak en op de zuidelijke gevel.

Woensdag 26 mei tonen de studenten in een online presentatie vitale delen van hun ontwerp: de gemeenschappelijke ruimtes, de aanbouw met installaties en lift, en de bovenwoningen.

Vanaf oktober begint de bouw van het prototype op locatie in Den Haag, vlakbij de portiekflats waarvan het toekomstbeeld geschetst wordt. Er liggen al contacten met bewoners en verhuurdersorganisaties, vertelt Nikki de Zeeuw, een van de studenten die voor SUM de communicatie verzorgt. “Maar tot nu toe waren we er vooral om allerlei zaken te vragen. Nu gaan we ze echt iets laten zien.” Volgens planning is het prototype vanaf december open voor bezoek.

Komend voorjaar zal het prototype gedemonteerd worden voor transport naar het festivalterrein in Wuppertal. Daar zal het in juni 2022 tussen 17 andere inzendingen meedingen naar de erkenning als de beste oplossingen voor een klimaatbestendige toekomst.