Overslaan en naar de inhoud gaan

De ondernemingsraad (or) is niet gecharmeerd van een reorganisatie bij EWI. Vertrekregelingen waren al geregeld voordat een reorganisatievoorstel bij de or op tafel lag.

Bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) krimpen de ondersteunende diensten met 17,5 arbeidsplaatsen. Het gaat om drie arbeidsplaatsen bij Finance, 2,5 bij Facilitair Management, 0,2 bij het faculteitssecretariaat en 11,8 bij ICT.

In die laatste groep betreft het zowel medewerkers van de faculteit zelf als gedetacheerden van de universiteitsdienst. Twee gedetacheerden vertrekken met een afvloeiingsregeling en één wordt mogelijk boventallig. De or liet tijdens een vergadering met het college van bestuur echter weten dat als er bij EWI geen werk meer is voor gedetacheerden, de universiteitsdienst daar een oplossing voor moet zoeken.

Volgens faculteitssecretaris Geerlinge Pessers was er voor deze mensen echter alleen werk binnen EWI, vanwege hun expertise. Bovendien was de reorganisatie een gezamenlijk voorstel van ICT en de decaan. “Dat kan zo zijn, maar gedetacheerden zijn uitgeleend aan EWI”, zei or-lid Erik Louw. “Als er bij EWI geen plek voor ze is, gaan ze terug.”

Elly Pauw, manager human resources bij EWI, zei daarop dat er per functie was gekeken of er plek was bij ICT. “Die afweging is gemaakt. ICT heeft gezegd dat er geen plek is voor deze mensen.” De or had deze overwegingen dan graag in het reorganisatievoorstel willen lezen.

Los daarvan was het voorstel volgens de or nauwelijks besproken met de onderdeelcommissie van de universiteitsdienst, maar nu wel al uitgevoerd. Collegelid Paul Rullmann zei er altijd een 'spanning' is in dit soort plannen. Als voorbeeld noemde hij de overgang van onderzoeksinstituut OTB naar Bouwkunde. "Dat loopt al heel lang, ondertussen wordt de organisatie onrustig en ga je  mondeling met de onderdeelcommissie het traject in."  

Rullmann gaf toe dat het bij de reorganisatie binnen EWI formeel niet goed was gegaan, maar dat dit geen schering en inslag is. Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg concludeerde dat het overleg te laat kwam en dat de organisatie daar de volgende keer alert op moet zijn.

Het was niet de eerste keer dat de or klaagt over een reorganisatieplan dat al is uitgevoerd voordat het is besproken. Zo tikte de or in april vorig jaar de decaan van 3mE op de vingers over de reorganisatie van het practicum modelbouw en bewerkingen.

Zorgen over tekort op begroting

Universiteiten en studentenorganisaties maken zich zorgen over het gat in de onderwijsbegroting. “Alsof je je studentenkamer na je verhuizing voor de volgende bewoner als een enorme puinhoop achterlaat.”

Lees het artikel

Factory in a Day

Op 18 september zijn de resultaten getoond van Science: Factory-in-a-Day. In dit project is kennis verzameld die nodig is om fabrieksrobots intelligent te maken.

Lees het artikel

Humans of TU Delft

Meet Roy Bendor, Assistant Professor in the Faculty of Industrial Design.

Lees het artikel

North Sea expedition

The sea bed of the North Sea is mostly gravel, sand and mud. But how come some areas are more prolific or vulnerable than others? A team of scientists went on an expedition last summer to find out.

Lees het artikel

Pesten onder studenten

Het is de Week Tegen Pesten. Ondanks dat er nauwelijks cijfers zijn, is het volgens deze deskundige duidelijk dat ook in het hoger onderwijs wordt gepest.

Lees het artikel

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe