SuperbusIn grote lijnen kan ik mij vinden in het standpunt van Albert Pols over de Superbus (Delta 23). Meer moeite heb ik met zijn schattingen over de treinafstanden Maastricht .

het ‘noorden' (Groningen) en Middelburg- 'het noorden' (Groningen).Volgens Pols lukt dat in 'een uur of twee’. Mijn ervaring en de NS-reisplanner (ook die van 2007) leren mij dat beide trajecten in het gunstigste geval respectievelijk 4 uur en 26 minuten, en 4 uur en 23 minuten duren. In 2007 respectievelijk 4,24 en 4,25, NS volente. Voor Leeuwarden gelden ongeveer dezelfde tijden. Alleen de auto is sneller.Ik hoop dat het voltallige Critical Review Team Zuiderzeelijn beter is geïnformeerd.Dr. Leo Plugge, secretaris Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) van de stichting Surf, Utrecht.

SuperbusIn grote lijnen kan ik mij vinden in het standpunt van Albert Pols over de Superbus (Delta 23). Meer moeite heb ik met zijn schattingen over de treinafstanden Maastricht . het ‘noorden' (Groningen) en Middelburg- 'het noorden' (Groningen).Volgens Pols lukt dat in 'een uur of twee’. Mijn ervaring en de NS-reisplanner (ook die van 2007) leren mij dat beide trajecten in het gunstigste geval respectievelijk 4 uur en 26 minuten, en 4 uur en 23 minuten duren. In 2007 respectievelijk 4,24 en 4,25, NS volente. Voor Leeuwarden gelden ongeveer dezelfde tijden. Alleen de auto is sneller.Ik hoop dat het voltallige Critical Review Team Zuiderzeelijn beter is geïnformeerd.Dr. Leo Plugge, secretaris Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) van de stichting Surf, Utrecht.