De studentenraad wil iedere eerstejaars student een tutor toewijzen om de studieresultaten op te krikken. Deze tutor moet komen uit de wetenschappelijke staf van de faculteit. Hij moet bij de beginnende student de 'wetenschappelijke nieuwsgierigheid' aanwakkeren, zo stelt de studentenraad.

br />De opzet van de studentenraad is om eerstejaars in bijvoorbeeld groepen van tien personen onder begeleiding te stellen van een tutor. Die moet dienen als ‘vraagbaak en motiverend voorbeeld'. Het voorstel zal bij de komende overlegvergadering van het college van bestuur en de studentenraad van volgende week woensdag worden behandeld.De tutor krijgt in het plan ook een rol bij het studieadvies voor de eerstejaars student. Bij een negatief advies kan de tutor met de student overleggen over de tegenvallende resultaten. Dit is persoonlijker en kan doeltreffender zijn dan een anoniem officieel bericht.De opsteller van het plan, Oras-fractielid L. van den Bosch, heeft zelf goede ervaringen met een nauwere begeleiding in het begin van de studie. ,,Bij civiele techniek hadden wij in het eerste jaar ook projectonderwijs. De begeleider die ik toen had, is nu mijn afstudeerbegeleider.'’ Dat kan voor meer studenten gelden, meent zij.Het nieuwe systeem van begeleiding is bedoeld als aanvulling op het bij sommige faculteiten ingestelde mentorschap. Dit zijn vaak ouderejaars die nieuwe studenten wegwijs maken op de faculteit en in de studie.Na het eerste jaar zal het van zowel de student als de begeleider afhangen of de contacten blijven. De verplichting is dan opgeheven. Maar de tutor kan de student wel verder begeleiden bij zijn studieplanning.Het plan is opgesteld in navolging van een soortgelijke begeleiding op de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Die zou goede resultaten hebben opgeleverd.

Deze tutor moet komen uit de wetenschappelijke staf van de faculteit. Hij moet bij de beginnende student de ‘wetenschappelijke nieuwsgierigheid' aanwakkeren, zo stelt de studentenraad.De opzet van de studentenraad is om eerstejaars in bijvoorbeeld groepen van tien personen onder begeleiding te stellen van een tutor. Die moet dienen als 'vraagbaak en motiverend voorbeeld'. Het voorstel zal bij de komende overlegvergadering van het college van bestuur en de studentenraad van volgende week woensdag worden behandeld.De tutor krijgt in het plan ook een rol bij het studieadvies voor de eerstejaars student. Bij een negatief advies kan de tutor met de student overleggen over de tegenvallende resultaten. Dit is persoonlijker en kan doeltreffender zijn dan een anoniem officieel bericht.De opsteller van het plan, Oras-fractielid L. van den Bosch, heeft zelf goede ervaringen met een nauwere begeleiding in het begin van de studie. ,,Bij civiele techniek hadden wij in het eerste jaar ook projectonderwijs. De begeleider die ik toen had, is nu mijn afstudeerbegeleider.'’ Dat kan voor meer studenten gelden, meent zij.Het nieuwe systeem van begeleiding is bedoeld als aanvulling op het bij sommige faculteiten ingestelde mentorschap. Dit zijn vaak ouderejaars die nieuwe studenten wegwijs maken op de faculteit en in de studie.Na het eerste jaar zal het van zowel de student als de begeleider afhangen of de contacten blijven. De verplichting is dan opgeheven. Maar de tutor kan de student wel verder begeleiden bij zijn studieplanning.Het plan is opgesteld in navolging van een soortgelijke begeleiding op de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Die zou goede resultaten hebben opgeleverd.