Overslaan en naar de inhoud gaan

De studentenraad heeft geprotesteerd tegen de gang van zaken rond de quintalen. De studentenraad (sr) had vernomen dat sommige faculteiten zouden weigeren om het quintalensysteem in te voeren. Ze vroegen zich dinsdag, tijdens de overlegvergadering met rector Wakker, af welke consequenties het college hieraan verbindt.

Wakker benadrukte dat de faculteiten gewoon door moeten gaan met de invoering van de quintalen. ,,Anders wordt er boos gedaan.'' De rector wilde echter niet ingaan op eventuele maatregelen.Begin maart brengt een negen man sterke commissie advies uit over de nieuwe jaarindeling. ,,Dat mag van alles zijn'', volgens de rector. Mocht het advies zijn om de quintalen toch in te voeren, dan gebeurt dat per 1 september 1999. ,,Als het wat anders wordt, dan red je dat niet.''De studenten verbaasden zich dat geen enkele van de door hen voorgedragen leden benoemd was. ,,We mochten meedenken, een aanzet doen, en toch blijkt het besluit van het college weer anders'', zei sr-voorzitter Flip van Dijk. ,,Maar de uitkomst is met deze samenstelling niet ingebakken'', stelde Wakker de raad gerust.Verder probeert de studentenraad al sinds de oprichting een 'vertrouwenspersoon' te krijgen binnen de Raad van Toezicht. Alle pogingen daartoe zijn op niets uitgelopen. De studenten willen de mogelijkheid hebben om de raad op de hoogte te stellen van hun mening in bepaalde kwesties.Rector Wakker wees die pogingen van de hand. ,,Het raadplegen van de raad van toezicht moet een laatste redmiddel zijn'', hield hij de studenten voor. ,,Dat kan pas als het overleg met alle andere gremia gefaald heeft. In eerste instantie gaat alles via het college van bestuur. Het zou bijvoorbeeld bestuurlijk onjuist zijn om de raad van toezicht nu een mening te vragen over het quintalensysteem.''

De studentenraad (sr) had vernomen dat sommige faculteiten zouden weigeren om het quintalensysteem in te voeren. Ze vroegen zich dinsdag, tijdens de overlegvergadering met rector Wakker, af welke consequenties het college hieraan verbindt. Wakker benadrukte dat de faculteiten gewoon door moeten gaan met de invoering van de quintalen. ,,Anders wordt er boos gedaan.'' De rector wilde echter niet ingaan op eventuele maatregelen.Begin maart brengt een negen man sterke commissie advies uit over de nieuwe jaarindeling. ,,Dat mag van alles zijn'', volgens de rector. Mocht het advies zijn om de quintalen toch in te voeren, dan gebeurt dat per 1 september 1999. ,,Als het wat anders wordt, dan red je dat niet.''De studenten verbaasden zich dat geen enkele van de door hen voorgedragen leden benoemd was. ,,We mochten meedenken, een aanzet doen, en toch blijkt het besluit van het college weer anders'', zei sr-voorzitter Flip van Dijk. ,,Maar de uitkomst is met deze samenstelling niet ingebakken'', stelde Wakker de raad gerust.Verder probeert de studentenraad al sinds de oprichting een 'vertrouwenspersoon' te krijgen binnen de Raad van Toezicht. Alle pogingen daartoe zijn op niets uitgelopen. De studenten willen de mogelijkheid hebben om de raad op de hoogte te stellen van hun mening in bepaalde kwesties.Rector Wakker wees die pogingen van de hand. ,,Het raadplegen van de raad van toezicht moet een laatste redmiddel zijn'', hield hij de studenten voor. ,,Dat kan pas als het overleg met alle andere gremia gefaald heeft. In eerste instantie gaat alles via het college van bestuur. Het zou bijvoorbeeld bestuurlijk onjuist zijn om de raad van toezicht nu een mening te vragen over het quintalensysteem.''

Zorgen over tekort op begroting

Universiteiten en studentenorganisaties maken zich zorgen over het gat in de onderwijsbegroting. “Alsof je je studentenkamer na je verhuizing voor de volgende bewoner als een enorme puinhoop achterlaat.”

Lees het artikel

Factory in a Day

Op 18 september zijn de resultaten getoond van Science: Factory-in-a-Day. In dit project is kennis verzameld die nodig is om fabrieksrobots intelligent te maken.

Lees het artikel

Humans of TU Delft

Meet Roy Bendor, Assistant Professor in the Faculty of Industrial Design.

Lees het artikel

North Sea expedition

The sea bed of the North Sea is mostly gravel, sand and mud. But how come some areas are more prolific or vulnerable than others? A team of scientists went on an expedition last summer to find out.

Lees het artikel

Pesten onder studenten

Het is de Week Tegen Pesten. Ondanks dat er nauwelijks cijfers zijn, is het volgens deze deskundige duidelijk dat ook in het hoger onderwijs wordt gepest.

Lees het artikel

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe