De studentenraad wint juridisch advies in om verhoging van de bsa-norm tegen te gaan. Volgens de TU heeft de raad hier echter instemmings- noch adviesrecht over.

De studentenraad (sr) en de TU botsten vorige week weer over de verhoging van de norm van het bindend studieadvies (bsa) naar 45 studiepunten per september. Collegelid Paul Rullmann zag de bui hangen en begon een overleg met een onverwachte presentatie.

Daarin meldde hij dat de Universiteit Twente enkele weken geleden hetzelfde besluit heeft genomen en dat Leiden een bsa-norm van 42 studiepunten naar vijftig wil verhogen voor het eerste en tweede studiejaar.

Bovendien, zo zei Rullmann, geeft een poll van Delta aan dat veel studenten een bsa van 45 punten of hoger normaal vinden. In de poll stemde 47 procent voor een bsa-norm van 45 studiepunten en 7 procent voor zestig punten.

“We verhogen de bsa-norm niet om het studenten lastiger te maken, maar omdat het internationaal gangbaar is en omdat veel studenten anders later tegen een boete oplopen”, zei Rullmann. “Risico van niet invoeren is uitstel van het probleem en daarmee helpen we studenten niet.”

Rullmann gaf toe dat de voorlichting eerder niet op orde was, maar vond dit geen ontbindende voorwaarde voor verhoging van de norm De voorlichting is volgens hem nu wel op orde en de TU doet meer dan alleen een verhoogd bsa invoeren: onder meer een intensievere studiebegeleiding en spreiding van de studielast.

De sr waarschuwde voor een hoge uitval bij studies als werktuigbouwkunde en wees er op dat faculteiten als 3mE en Civiele Techniek en Geowetenschappen de norm liever een jaar later zouden willen verhogen. Daarom pleitte de sr voor invoering per faculteit en alleen als die er klaar voor is.

Rullmann zei dat de tijd daarvoor ontbrak. “Beide faculteiten zetten een tandje bij om naar hun programma te kijken.” Daarom verwachtte hij niet dat het ‘een bloedbad’ zou worden, zoals de studenten voorspelden.

Het collegelid wilde zich niet uitlaten over de vraag welk percentage uitval nog acceptabel voor hem is. “Schrikaantallen van 55 procent, 70 procent. Dat gaat niet gebeuren.“ Een generaal pardon als het wel mocht gebeuren? “Nee dan hoeven we het ook niet in te voeren. Studenten werken naar 45 studiepunten toe.”

De sr gooide het daarna over een andere boeg en wees op het feit dat Delftse studenten vaker last hebben van zeer grote studiestress, zoals vorige week bleek uit een enquête gehouden door vijftien universiteits- en hogeschoolbladen, inclusief Delta. Rullmann was niet onder de indruk. “Er zijn mensen die dat in hun vakantie opzoeken. Die gaan in een boom hangen of bungeejumpen.” Rullmann hekelde de ‘klagerige toon’ van de sr.

Na een schorsing zei de sr ‘zich genoodzaakt te voelen om zijn verantwoording te nemen voor aankomende eerstejaars’ en juridisch advies in te winnen. “Oké, dat wachten we af”, zei Rullmann.

Volgens het college heeft de sr echter geen medezeggenschapsrecht bij de verhoging van de bsa-norm en is over het principe van een bsa per opleiding eerder al advies gegeven.