TU Delft onderwijs
Niet komen opdagen bij onderwijs mag geen consequenties hebben, vindt de studentenraad. (Foto: Marcel Blommaert/TU Delft)

Aan het vooraf aanmelden voor onderwijs, zoals het college van bestuur wil, kleven volgens de studentenraad allerlei bezwaren. Zolang die er zijn, gaan de studenten niet akkoord.

Het college van bestuur wil dat studenten zich voortaan voorafgaand aan een semester aanmelden voor vakken die ze willen volgen. Dit om zuiniger om te kunnen gaan met vierkante meters onderwijsruimte. Als de vraag naar onderwijs bekend is, zijn zalen immers beter te bezetten en benutten.
De studentenraad (sr) zette al eerder vraagtekens bij aanmelding en noemt na overleg met studieverenigingen en facultaire studentenraden zes risico’s voor studenten:

  • Het beperkt studenten in het aantal vakken dat zij kunnen volgen

Studenten vinden het soms moeilijk om te weten welke vakken zij gaan volgen, omdat cijfers van de voorgaande periode niet altijd bekend zijn. Studenten zouden daarom hun vakken flexibeler en zelfstandiger moeten kunnen plannen. Bovendien moeten studenten die veertig in plaats van dertig studiepunten in een semester willen halen dat gewoon kunnen doen. Prima, zei het college in een overleg met de sr, zolang studenten zich maar niet voor tweehonderd punten inschrijven.

  • Aanmelden voor tentamens wordt gekoppeld aan het aanmelden voor onderwijs

De sr wil tentamens loskoppelen van onderwijs. Herkansers zouden alleen een tentamen willen maken, maar het kan ook vóórkomen dat studenten alleen een vak willen volgen en besluiten het tentamen niet te maken. ‘Logisch’, vond het college. Er zijn altijd uitschrijfmogelijkheden voor tentamens.

  • Studenten kunnen zonder aanmelding niet langer de inhoud van een vak bekijken

Een student moet altijd in Brightspace bij de inhoud van een vak kunnen, vindt de sr. Ook als hij zich hier niet (tijdig) voor heeft aangemeld of alleen het tentamen wil maken. ‘Prima’, vindt het college.

  • Een gebrek aan plekken bij aanmelding

Capaciteit mag niet op voorhand bepaald worden. Bij tijdige aanmelding moet er altijd plek zijn en er mag geen race ontstaan om een plek te bemachtigen. Het college is het daarmee eens.

  • Studievertraging wanneer studenten zich niet aanmelden

Studievertraging mag volgens de sr nooit de consequentie zijn van aanmelden voor onderwijs. Een student had misschien niet de mogelijkheid om zich aan te melden vanwege ziekte, slechte communicatiemogelijkheden in het buitenland, laat beslissen of laat weten dat herkansing nodig is. Daarom zou na-aanmelding mogelijk moeten zijn, door reserveplaatsen vrij te houden.

Het college vindt dat de hardheidsclausule niet te breed mag worden. De sr opperde de inzet van een ‘joker’ zoals bij een pilot van 3mE. Elke student mag die daar één keer inzetten. Dat werkt volgens de raad goed en komt niet vaak voor. Hoewel dat tijdelijk zou kunnen, wil het college kijken of er misschien betere voorstellen te bedenken zijn.

  • Consequenties bij niet opdagen na aanmelding

Studenten kunnen weloverwogen redenen hebben om niet te komen opdagen. Dit mag volgens de sr geen consequenties hebben. De TU wil een ‘no show’ op dit moment niet beboeten.

Tot slot wil de sr dat studenten goed worden geïnformeerd over deze maatregelen.