Het college van bestuur moet niet beknibbelen op de kleine bestuursbeurzen. Dat concludeert de studentenraad na een rondgang langs studenten- en studieverenigingen.

Het college overweegt een flink aantal korte bestuursbeurzen te schrappen. Ze wil het vrijgekomen geld steken in commissiewerk voor studentenprojecten als de zonnewagen Nuna. Op dit moment bestaan er al vijf van zulke potjes. De studentenraad is voorstander van een nieuwe, zesde box, maar dringt aan op een alternatieve financiering. De TU zou bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op sponsors, of alumni kunnen vragen om een financiële bijdrage.Het idee om te snoeien in de studiebeurzen met een duur van één tot drie maanden komt op een ongelukkig moment, vindt de studentenraad. Door de toegenomen studiedruk zou het voor studenten- en studieverenigingen nu al lastig zijn om commissieleden te werven.De studentenraad verwacht dat door de invoering van de harde knip de animo onder studenten voor commissiewerk verder zal dalen. Tegen die achtergrond vindt de raad het terugbrengen van het aantal korte studiebeurzen te riskant. "Je gaat dan schrappen in activiteiten die belangrijk zijn voor de levendigheid van het Delftse studentenleven", zegt Oras-fractievoorzitter Leanne Reijnen. "Vooral de kleinere studenten- en studieverenigingen draaien grotendeels op zulk bestuurswerk. Studiereizen, symposia, jaarboeken . die activiteiten dreigen verloren te gaan als ze niet langer met ‘garantiemaanden' worden gewaardeerd. Dan gaan studenten andere prioriteiten stellen."In een nota van de raad laten de verenigingen een vergelijkbaar geluid horen. De Delftsche Studenten Bond voorziet dat het 'extreem lastig' zal worden om genoeg mensen voor de kleinere commissies te vinden. Studentenroeivereniging Laga vreest zelfs niet langer te kunnen functioneren als een aantal commissies bij gebrek aan belangstelling moet worden opgeheven.Deze week bespreekt de studentenraad de nota met collegelid Paul Rullmann. Rullmann heeft volgens de studentenraad 'meerdere keren te kennen gegeven' dat 'het financiële aspect’ bij de bekostiging van de zesde box geen rol speelt.Oras-fractielid Michel Holper erkent dat er nadelen kleven aan de korte bestuursbeurzen. "Het levert extra administratieve rompslomp op. En het is voor de TU Delft niet eenvoudig om een helder beeld te krijgen wat de studenten precies uitvoeren in de commissies." Door het vereenvoudigen van de administratieve regels en de invoering van jaarverslagen voor commissies kunnen die bezwaren ondervangen worden, meent Holper. "Natuurlijk blijven bij de grotere bestuursbeurzen de resultaten makkelijker meetbaar. Maar het kleinere bestuurswerk maakt wel degelijk een cruciaal verschil."De TU Delft compenseert commissiewerk met ruim 4100 garantiemaanden per jaar. Reijnen: "Vergeleken met andere universiteiten is dat bepaald niet slecht. Maar het levert ook veel op: ingenieurs met een brede kijk en een bruisend studentenleven."

Het college overweegt een flink aantal korte bestuursbeurzen te schrappen. Ze wil het vrijgekomen geld steken in commissiewerk voor studentenprojecten als de zonnewagen Nuna. Op dit moment bestaan er al vijf van zulke potjes. De studentenraad is voorstander van een nieuwe, zesde box, maar dringt aan op een alternatieve financiering. De TU zou bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op sponsors, of alumni kunnen vragen om een financiële bijdrage.Het idee om te snoeien in de studiebeurzen met een duur van één tot drie maanden komt op een ongelukkig moment, vindt de studentenraad. Door de toegenomen studiedruk zou het voor studenten- en studieverenigingen nu al lastig zijn om commissieleden te werven.De studentenraad verwacht dat door de invoering van de harde knip de animo onder studenten voor commissiewerk verder zal dalen. Tegen die achtergrond vindt de raad het terugbrengen van het aantal korte studiebeurzen te riskant. "Je gaat dan schrappen in activiteiten die belangrijk zijn voor de levendigheid van het Delftse studentenleven", zegt Oras-fractievoorzitter Leanne Reijnen. "Vooral de kleinere studenten- en studieverenigingen draaien grotendeels op zulk bestuurswerk. Studiereizen, symposia, jaarboeken . die activiteiten dreigen verloren te gaan als ze niet langer met ‘garantiemaanden' worden gewaardeerd. Dan gaan studenten andere prioriteiten stellen."In een nota van de raad laten de verenigingen een vergelijkbaar geluid horen. De Delftsche Studenten Bond voorziet dat het 'extreem lastig' zal worden om genoeg mensen voor de kleinere commissies te vinden. Studentenroeivereniging Laga vreest zelfs niet langer te kunnen functioneren als een aantal commissies bij gebrek aan belangstelling moet worden opgeheven.Deze week bespreekt de studentenraad de nota met collegelid Paul Rullmann. Rullmann heeft volgens de studentenraad 'meerdere keren te kennen gegeven' dat 'het financiële aspect’ bij de bekostiging van de zesde box geen rol speelt.Oras-fractielid Michel Holper erkent dat er nadelen kleven aan de korte bestuursbeurzen. "Het levert extra administratieve rompslomp op. En het is voor de TU Delft niet eenvoudig om een helder beeld te krijgen wat de studenten precies uitvoeren in de commissies." Door het vereenvoudigen van de administratieve regels en de invoering van jaarverslagen voor commissies kunnen die bezwaren ondervangen worden, meent Holper. "Natuurlijk blijven bij de grotere bestuursbeurzen de resultaten makkelijker meetbaar. Maar het kleinere bestuurswerk maakt wel degelijk een cruciaal verschil."De TU Delft compenseert commissiewerk met ruim 4100 garantiemaanden per jaar. Reijnen: "Vergeleken met andere universiteiten is dat bepaald niet slecht. Maar het levert ook veel op: ingenieurs met een brede kijk en een bruisend studentenleven."