De studentenraad vindt dat de TU de kritiekpunten uit de Nipo-enquête moet verbeteren. De studentenraad vindt dat de TU de kritiekpunten uit de Nipo-enquête moet verbeteren.De raad wil extra aandacht voor ICT in het onderwijs.

En de TU moet erop letten dat het academisch karakter van TU-studies niet wordt uitgehold. Punten waar studenten in de Nipo-enquête van juni dit jaar veel kritiek op hadden.De studentenraad formuleerde deze wensen afgelopen woensdag, tijdens de bespreking van de prioriteitenlijst voor het instellingsplan van de TU Delft. In dat plan zet de TU haar beleid voor de komende jaren uit.De studentenraad wil ook dat de TU haast maakt met een nieuw wervingsbeleid voor personeel. Het universiteitsbestuur moet nu al nadenken over het vinden van nieuwe jonge mensen, die op termijn afvloeiende medewerkers kunnen vervangen.Het vierde punt op het verlanglijstje van de studentenraad betreft het internationale karakter van de universiteit. Er moet meer aandacht komen voor internationale uitwisseling van studenten en docenten.Volgens Lies-Anne Schreuder, voorzitter van de studentenraad, is deze lijst zeker niet uitputtend. ,,Een kwart van de vijf pagina‘s lange samenvatting van het instellingsplan moet volgens ons prioriteit krijgen.'’

De studentenraad vindt dat de TU de kritiekpunten uit de Nipo-enquête moet verbeteren.De raad wil extra aandacht voor ICT in het onderwijs. En de TU moet erop letten dat het academisch karakter van TU-studies niet wordt uitgehold. Punten waar studenten in de Nipo-enquête van juni dit jaar veel kritiek op hadden.De studentenraad formuleerde deze wensen afgelopen woensdag, tijdens de bespreking van de prioriteitenlijst voor het instellingsplan van de TU Delft. In dat plan zet de TU haar beleid voor de komende jaren uit.De studentenraad wil ook dat de TU haast maakt met een nieuw wervingsbeleid voor personeel. Het universiteitsbestuur moet nu al nadenken over het vinden van nieuwe jonge mensen, die op termijn afvloeiende medewerkers kunnen vervangen.Het vierde punt op het verlanglijstje van de studentenraad betreft het internationale karakter van de universiteit. Er moet meer aandacht komen voor internationale uitwisseling van studenten en docenten.Volgens Lies-Anne Schreuder, voorzitter van de studentenraad, is deze lijst zeker niet uitputtend. ,,Een kwart van de vijf pagina‘s lange samenvatting van het instellingsplan moet volgens ons prioriteit krijgen.'’