De studentenraad (sr) is verbolgen over het advies van de werkgroep-langstuderen om de bsa-norm te verhogen van dertig naar 45 studiepunten. De studenten vinden het een voortgangsmaatregel en missen onderbouwing.

“Hoe kunnen we in godsnaam een inhoudelijke discussie aangaan als inhoud ontbreekt?” Met die opmerking van studentenraadslid Martijn Lugten was de toon in een overleg met het college van bestuur direct gezet. Lugten doelde op de twee zinnen waarin de werkgroep in zijn rapport feitelijk meldt dat het bindend studieadvies (bsa) omhoog moet.

‘Rucksichtlos’ noemde Lugten het dat de TU niet eerst afwacht wat de effecten van het huidige bsa zijn op het studierendement in het tweede en derde jaar van de vorige lichting eerstejaars. “De TU gebruikt de situatie in Nederland om het proces te versnellen. De maatregelen zijn rigoureus.”

Collegelid Paul Rullmann zei dat bij het vaststellen van de bsa-norm inderdaad was gezegd eerst te kijken hoe de maatregel uitpakt. “Maar toen kenden we de maatregelen van het kabinet nog niet. Een beetje ingenieur snapt toch dat als het water hoog komt, je niet moet wachten?”

Het collegelid stelde de vraag of er ook wat meer van studenten verwacht mag worden. Sr-lid Niek van der Leer zei dat de TU vooral moet kijken naar studenten die te weinig tijd in hun studie stoppen, maar vergeleek het bsa met een voetbalwedstrijd. “Als je moet winnen, sta je stijf van de spanning en win je niet.”

Rullmann kaatste die bal terug: “Onder druk wordt alles vloeibaar, zeggen ze ook wel. Dat is het nare van metaforen: er is er altijd wel een te vinden die jouw gelijk aangeeft. Dit rapport-langstudeerders is een snel rapport. We moeten niet maanden wachten, want dan is het september en kun je maatregelen niet meer invoeren.”

De studenten verwezen naar de Technische Universiteit Eindhoven. Daar was de centrale commissie kwaliteitszorg onderwijs terughoudend over verhoging van de bsa-norm. “Dat advies is door de rector in Eindhoven overgenomen”, zei Lugten. “Soms doe je dingen samen, soms doe je dingen anders”, reageerde Rullmann.

Op zijn beurt verwees Rullmann naar het hbo waar het bsa in de loop der jaren omhoog was gegaan. “Studenten moeten in hun eerste jaar 45 studiepunten halen om succesvol te zijn. Dat is goed te bewijzen. En het curriculum moet haalbaar zijn.”

Studenten moeten de adviezen van de werkgroep in samenhang zien, legden de werkgroepleden Jenny Brakels en Rob Mudde uit. Dus ook in combinatie met lessen in blokken in plaats van parallel. “Jullie onderschatten de druk”, zei Mudde.

Hij verwees naar een afspraak uit 2007 met universiteitenvereniging VSNU die stelt dat voortaan zeventig procent van de studenten de bachelor in vier jaar moet halen. “Delft staat onderaan.”

Argwaan was er tegenover het bijna-bindend studieadvies. De sr vreest dat de TU studenten daarmee alsnog kan wegsturen, maar dat mag wettelijk niet. Studenten die in latere jaren geen 45 studiepunten per jaar halen, krijgen een ‘indringend en opjuttend gesprek’, zoals Brakels het noemde. “Ga je aan je stutten trekken, of ga je er tegenaan? Dat is de aard van het gesprek”, zei Rullmann.

Garanties wilden de studenten ook over het onderbrengen van extra-curriculaire activiteiten (zoals projecten of bestuurswerk) in het curriculum. Dat moet niet leiden tot een verschraling van het curriculum. “Belangrijk is dat het een keuze voor studenten blijft, dat er ondersteuning komt en dat de RAS-maanden (bestuursbeurzen, red.) behouden blijven”, zei sr-lid Elise de Reus.

Rullmann verzekerde dat de RAS-maanden blijven staan. De extra activiteiten worden niet verplicht en de examencommissie bewaakt of studenten hun eindtermen halen.

Rond 02.30 uur belde een bewoner van de Oosterstraat het alarmnummer, omdat hij gestommel in zijn huis hoorde en dacht dat er werd ingebroken. Agenten gingen er direct op af en constateerden dat de voordeur van de woning open stond en er glas op de drempel lag. Met de nodige voorzichtigheid – de inbreker was immers mogelijk nog binnen - gingen zij de woning binnen. In de badkamer troffen zij de vrijwel naakte ‘inbreker’ aan.

De Delftenaar was zich van geen kwaad bewust; hij bleek midden in zijn ‘ontgroening te zitten’, wat – naar eigen zeggen - inhield dat hij onaangekondigd bij ieder lid van dezelfde studentenvereniging mocht slapen. Helaas voor de jongen was de bewoner van de woning aan de Oosterstraat geen lid van dezelfde studentenvereniging. De Delftenaar werd daarom aangehouden voor huisvredebreuk en vernieling.

Hij bleek kort voordat hij zijn heil zocht in de woning aan de Oosterstraat, eveneens voor de deur van een woning aan het Rietveld te hebben gestaan. Ook daar hadden geschrokken bewoners de politie gewaarschuwd, in dit geval ‘omdat er een naakte man had aangebeld’. (Bron: Politie Haaglanden)

“Hoe kunnen we in godsnaam een inhoudelijke discussie aangaan als inhoud ontbreekt?” Met die opmerking van studentenraadslid Martijn Lugten was de toon in een overleg met het college van bestuur direct gezet. Lugten doelde op de twee zinnen waarin de werkgroep in zijn rapport feitelijk meldt dat het bindend studieadvies (bsa) omhoog moet.

‘Rucksichtlos’ noemde Lugten het dat de TU niet eerst afwacht wat de effecten van het huidige bsa zijn op het studierendement in het tweede en derde jaar van de vorige lichting eerstejaars. “De TU gebruikt de situatie in Nederland om het proces te versnellen. De maatregelen zijn rigoureus.”

Collegelid Paul Rullmann zei dat bij het vaststellen van de bsa-norm inderdaad was gezegd eerst te kijken hoe de maatregel uitpakt. “Maar toen kenden we de maatregelen van het kabinet nog niet. Een beetje ingenieur snapt toch dat als het water hoog komt, je niet moet wachten?”

Het collegelid stelde de vraag of er ook wat meer van studenten verwacht mag worden. Sr-lid Niek van der Leer zei dat de TU vooral moet kijken naar studenten die te weinig tijd in hun studie stoppen, maar vergeleek het bsa met een voetbalwedstrijd. “Als je moet winnen, sta je stijf van de spanning en win je niet.”

Rullmann kaatste die bal terug: “Onder druk wordt alles vloeibaar, zeggen ze ook wel. Dat is het nare van metaforen: er is er altijd wel een te vinden die jouw gelijk aangeeft. Dit rapport-langstudeerders is een snel rapport. We moeten niet maanden wachten, want dan is het september en kun je maatregelen niet meer invoeren.”

De studenten verwezen naar de Technische Universiteit Eindhoven. Daar was de centrale commissie kwaliteitszorg onderwijs terughoudend over verhoging van de bsa-norm. “Dat advies is door de rector in Eindhoven overgenomen”, zei Lugten. “Soms doe je dingen samen, soms doe je dingen anders”, reageerde Rullmann.

Op zijn beurt verwees Rullmann naar het hbo waar het bsa in de loop der jaren omhoog was gegaan. “Studenten moeten in hun eerste jaar 45 studiepunten halen om succesvol te zijn. Dat is goed te bewijzen. En het curriculum moet haalbaar zijn.”

Studenten moeten de adviezen van de werkgroep in samenhang zien, legden de werkgroepleden Jenny Brakels en Rob Mudde uit. Dus ook in combinatie met lessen in blokken in plaats van parallel. “Jullie onderschatten de druk”, zei Mudde.

Hij verwees naar een afspraak uit 2007 met universiteitenvereniging VSNU die stelt dat voortaan zeventig procent van de studenten de bachelor in vier jaar moet halen. “Delft staat onderaan.”

Argwaan was er tegenover het bijna-bindend studieadvies. De sr vreest dat de TU studenten daarmee alsnog kan wegsturen, maar dat mag wettelijk niet. Studenten die in latere jaren geen 45 studiepunten per jaar halen, krijgen een ‘indringend en opjuttend gesprek’, zoals Brakels het noemde. “Ga je aan je stutten trekken, of ga je er tegenaan? Dat is de aard van het gesprek”, zei Rullmann.

Garanties wilden de studenten ook over het onderbrengen van extra-curriculaire activiteiten (zoals projecten of bestuurswerk) in het curriculum. Dat moet niet leiden tot een verschraling van het curriculum. “Belangrijk is dat het een keuze voor studenten blijft, dat er ondersteuning komt en dat de RAS-maanden (bestuursbeurzen, red.) behouden blijven”, zei sr-lid Elise de Reus.

Rullmann verzekerde dat de RAS-maanden blijven staan. De extra activiteiten worden niet verplicht en de examencommissie bewaakt of studenten voldoende kennis hebben opgedaan.