Studentenraad (2)

Boos op Leo de Vries, omdat hij het waagde om een kritisch opiniestukje te schrijven over de studentenraad, schreef Flip van Dijk in Delta 6: ,,Mensen achter de schermen krijgen vaak niet de waardering die ze verdienen.''

Dit geeft wel aan hoe de inspraak van studenten er nu voorstaat. Moeten mensen die bijna geheel achter de schermen bezig zijn, wel speciaal met verkiezingen verkozen worden? Naar mijn idee niet. Ik zou zeggen dat het college van bestuur die gewoon in dienst neemt, net als alle andere ondersteunende medewerkers. Natuurlijk hebben Van Dijk c.s. een toegevoegde waarde, zoals hij beweert, maar de scheidslijn tussen een gekozen studentenraad die werkt vóór de schermen of een ‘stafdienst studentenparticipatie’ áchter de schermen is naar mijn idee wel erg vaag geworden.Olaf LemmersStudent Technische Natuurkunde

Dit geeft wel aan hoe de inspraak van studenten er nu voorstaat. Moeten mensen die bijna geheel achter de schermen bezig zijn, wel speciaal met verkiezingen verkozen worden? Naar mijn idee niet. Ik zou zeggen dat het college van bestuur die gewoon in dienst neemt, net als alle andere ondersteunende medewerkers. Natuurlijk hebben Van Dijk c.s. een toegevoegde waarde, zoals hij beweert, maar de scheidslijn tussen een gekozen studentenraad die werkt vóór de schermen of een ‘stafdienst studentenparticipatie’ áchter de schermen is naar mijn idee wel erg vaag geworden.Olaf LemmersStudent Technische Natuurkunde