Vooral over de bijverdienstenregeling en de duur van de studiefinanciering heerst grote onduidelijkheid. OnoplettendheidNaar aanleiding van een enquête onder negentig studenten concludeert de studentenorganisatie VSSD dat de kennis van studenten op het gebied van studiefinanciering onder de maat is.

br />Bijna veertig procent van de ondervraagden wist niet het goede antwoord op de vraag hoeveel ze mogen bijverdienen. Velen denken dat de belastingvrije voet als grens gesteld is, terwijl de daadwerkelijke grens met vijftienduizend gulden netto bijna twee keer zo hoog ligt.Ook zijn vooral prestatiebeursstudenten niet op de hoogte hoeveel jaren zij recht hebben op studiefinanciering. Velen van hen verkeren ten onrechte in de veronderstelling meer jaren recht op basisbeurs te hebben dan de officiële studieduur.De VSSD maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en vreest dat veel studenten door onwetendheid onnodig in de problemen zullen komen. ,,We krijgen de laatste tijd geregeld met studenten te maken die door onoplettendheid een boete hebben opgelopen‘', vertelt bestuurslid Robbert Zijp. ,,Helaas kunnen we hun dan niet meer helpen.'’De regels voor de studiefinanciering zijn door voortdurende aanpassingen inmiddels zo ingewikkeld geworden dat ook de IBG wel eens de fout in gaat. De onduidelijkheid wordt nog versterkt doordat iedere lichting studenten met andere regels te maken heeft.

OnoplettendheidNaar aanleiding van een enquête onder negentig studenten concludeert de studentenorganisatie VSSD dat de kennis van studenten op het gebied van studiefinanciering onder de maat is.Bijna veertig procent van de ondervraagden wist niet het goede antwoord op de vraag hoeveel ze mogen bijverdienen. Velen denken dat de belastingvrije voet als grens gesteld is, terwijl de daadwerkelijke grens met vijftienduizend gulden netto bijna twee keer zo hoog ligt.Ook zijn vooral prestatiebeursstudenten niet op de hoogte hoeveel jaren zij recht hebben op studiefinanciering. Velen van hen verkeren ten onrechte in de veronderstelling meer jaren recht op basisbeurs te hebben dan de officiële studieduur.De VSSD maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en vreest dat veel studenten door onwetendheid onnodig in de problemen zullen komen. ,,We krijgen de laatste tijd geregeld met studenten te maken die door onoplettendheid een boete hebben opgelopen‘', vertelt bestuurslid Robbert Zijp. ,,Helaas kunnen we hun dan niet meer helpen.'’De regels voor de studiefinanciering zijn door voortdurende aanpassingen inmiddels zo ingewikkeld geworden dat ook de IBG wel eens de fout in gaat. De onduidelijkheid wordt nog versterkt doordat iedere lichting studenten met andere regels te maken heeft.