Studenten verkiezen studeren boven nevenactiviteiten als vrijwilligerswerk (Foto: Jan Vašek | Pixabay)
De tijd die studenten besteden aan nevenactiviteiten is in acht jaar met 67 procent gedaald, blijkt uit onderzoek van Magnet.me en de Landelijke Kamer van Verenigingen.

De tijd die studenten besteden aan nevenactiviteiten is in acht jaar met 67 procent gedaald, blijkt uit onderzoek van Magnet.me en de Landelijke Kamer van Verenigingen.

Voor het onderzoek sloeg online carrièrenetwerk Magnet.me de handen ineen met de Landelijke Kamer voor Verengingen (LKvV), de koepelorganisatie van 47 Nederlandse studentenverenigingen. Samen onderzochten zij meer dan 61 duizend studentprofielen van Magnet.me-leden.

Daling van 67 procent
Een van de opvallendste resultaten is de sterke daling van het aantal uren dat studenten besteden aan nevenactiviteiten. Studenten die in 2005 begonnen met hun studie besteedden zo'n 600 uur aan bestuursfuncties, commissies of vrijwilligerswerk. De generatie die in 2013 begon en net is afgestudeerd, stak nog 200 uur in dergelijke activiteiten. Een daling van 67 procent in acht jaar tijd. Verrassend? Volgens de LKvV niet.  “We zien dat verenigingen het steeds moeilijker hebben om mensen te vinden voor bestuursfuncties en commissies. Zeker voor commissies waarvan wordt gedacht dat die minder goed op het cv staan, zoals een kroegcommissie”, aldus Iris van Noort, praeses van het dagelijks bestuur. 
Deze generatie studenten is opgegroeid tijdens de crisis en wil voor alles direct na de studie een baan.”

Nevenactiviteiten01.pngIn 8 jaar tijd is het gemiddelde aantal uren dat studenten naast hun studie aan nevenactiviteiten besteden met 67 procent gedaald. (Beeld: Magnet.me)

Onder Delftse gezelligheidsverenigingen heerst eenzelfde tendens, blijkt uit een rondgang van Delta deze week. Al is hier de hoge studiedruk volgens Nidas Brandsma, voorzitter van de Verenigingsraad Delft, de grote boosdoener. “Soms hebben studenten in de tweede week van een kwartaal alweer een deadline. Dat maakt het moeilijk om je voor een vereniging in te zetten.”

Ook de verenigingen zelf onderschrijven dit. Zo zegt het bestuur van DSC moeite te hebben om leden te vinden voor de kleinere commissies en is er bij DSB een gebrek aan leden die zich een kwartaal willen inzetten voor bijvoorbeeld een OWee. Bij Virgiel zeggen leden zelfs steeds eerder hun lidmaatschap op, weet commissaris extern Benthe Spruijt. “Vroeger waren mensen soms acht jaar lid, nu vaak nog maar vier jaar.”

CarrièrekansenZonde, want volgens Magnet.me co-founder Vincent Karremans benadelen studenten hierdoor juist zichzelf. Werkgevers hechten aan een bredere ontwikkeling die studenten dankzij nevenactiviteiten doormaken. Studenten leren er leiding geven, samenwerken, met verantwoordelijkheid omgaan, op een manier die in collegebanken en in bijbaantjes niet is na te bootsen. Dat zijn vaardigheden die werkgevers juist zoeken.”

Vanwege de cijfers hoeven studenten het overigens niet te laten. Want volgens het onderzoek hebben nevenactiviteiten zelfs een positieve uitwerking op het cijfergemiddelde. Studenten die zich in verenigings- of commissiewerk storten, scoren gemiddeld 0,2 punt hoger dan studenten zonder nevenactiviteiten.

Nevenactiviteiten02.pngStudenten met meer dan 3.000 uur aan nevenactiviteiten worden op Magnet.me vaker benaderd door werkgevers. (Beeld: Magnet.me)

Enquête Studentenpartij Oras heeft inmiddels een enquête gehouden over de vraag of studenten zich ondanks de hogere studiedruk nog willen inzetten voor een vereniging en Lijst Bèta organiseert tijdens de World Wellbeing Week een reeks evenementen over studentenwelzijn.