Een petitie van studenten die pleit voor het toestaan van minors buiten Europa is al honderden malen ondertekend. (Foto: Marjolein van der Veldt)
(Foto: Marjolein van der Veldt)

Studenten mogen na de zomer weer door vrijwel heel Europa minors volgen. Maar minors buiten Europa zijn afgelast. Vier IO’ers vinden dat vreemd en zijn een petitie gestart.

Read in English

Studenten die na de zomervakantie een minor binnen Europa willen volgen, kunnen opgelucht ademhalen. Het college van bestuur liet vorige week weten dat deze programma’s door kunnen gaan, mits de landen tegen die tijd groen of geel oplichten op het coronarisico-dashboard van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De voorgaande twee semesters waren dit soort uitwisselingen no­g onmogelijk. Het gaat dus om een versoepeling.

Toch er is voor studenten die verder weg hadden willen studeren minder goed nieuws. Alle uitwisselingsprogramma’smet partnerinstellingen buiten Europa zijn geannuleerd. Dit tot groot chagrijn van vier studenten Industrieel Ontwerpen (IO) die zich in december al hadden opgegeven voor een minor aan de Virginia Tech universiteit in de Verenigde Staten.

‘We voelen ons belazerd’

“De VS is veel verder met zijn vaccinatiecampagne dan de meeste Europese landen”, zegt IO-student Fin Kruseman Aretz. “Virginia Tech staat open voor studenten uit Nederland. Dus wat is het probleem? We voelen ons belazerd. Temeer omdat we in december helemaal niet te horen hebben gekregen dat geografische afstand tot je minorlocatie als risicofactor meegewogen zou worden.”

Repatriëringskosten
Samen met nog drie andere studenten is Aretz een petitie gestart in de hoop dat het cvb terugkomt op zijn besluit. Je zou de VS en andere landen buiten Europa, die qua corona-aanpak goed uit de strijd lijken te komen, niet bij voorbaat moeten uitsluiten, vinden zij. De petitie is al meer dan zevenhonderd keer ondertekend.

De studenten wijzen erop dat andere universiteiten in Nederland, waaronder de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden, wel minors buiten Europa toestaan. Bij sommige universiteiten moeten studenten vooraf een formulier ondertekenen waarin ze beloven zelf de kosten te zullen betalen als corona onverwachts uit de hand loopt en ze gerepatrieerd moeten worden.

Dat de TU een streep heeft gezet door landen buiten Europa, heeft met dat risico te maken. Hoe verder van huis je gaat, hoe lastiger en kostbaarder repatriëring wordt. Tot nu toe nam de overheid deze kosten op zich. Maar dat doet ze volgend academisch jaar niet meer.

‘De universiteit heeft een zorgplicht’

“Ik weet dat sommige universiteiten studenten inderdaad een liability waiver hebben laten ondertekenen”, zegt Marinke Sussenbach. Zij is hoofd onderwijs- en studentenzaken van de faculteit Techniek, Bestuur en Management en heeft de uitwisselingsprogramma’s in haar portefeuille. “Onze juristen schatten in dat zo’n afspraak juridisch niet waterdicht is. Als het erop aan komt, kan de universiteit toch aansprakelijk worden gesteld voor de kosten. Dat heeft te maken met de zorgplicht die de universiteit heeft jegens haar studenten.”

Duidelijkheid
Al met al acht de TU het te risicovol om uitwissingen naar het verre buitenland toe te staan, omdat er teveel onzekerheid is over de coronapandemie. “Het leek lang de goede kant op te gaan in Azië”, zegt Sussenbach. “En nu zie je opeens toch weer dat de besmettingen in een aantal landen toeneemt. Ook in landen die voorop lopen met vaccineren, kunnen opnieuw uitbraken ontstaan door nieuwe virusvarianten. Wij moeten ruim van te voren duidelijkheid creëren voor studenten, dat hoort bij onze zorgplicht. Daarom heeft het cvb dit besluit moeten nemen.”

Sussenbach wijst er verder op dat het de studenten van meet af aan bekend moet zijn geweest dat het zeer onzeker was of hun minor zou kunnen doorgaan. “Daar hebben we altijd duidelijk over gecommuniceerd.” Dat geografische afstand als risicofactor zou meetellen, is niet expliciet vermeld, beaamt ze. Dat hadden de studenten zelf kunnen bedenken, vindt zij. “Er is immers wel duidelijk gecommuniceerd over repatriëring en de bijkomende financiële aspecten.”

‘We willen meer maatwerk’

Bij Aretz gaat die redenering er niet in. “Er zijn dagelijks meer vluchten van en naar de VS dan van en naar IJsland, om maar een voorbeeld te noemen.” Qua prijs zou het volgens hem weinig uitmaken. “Dus waarom mag je wel naar IJsland en niet naar de VS?”

De TU-studentenraad schaart zich achter de initiatiefnemers van de petitie. “Wij begrijpen de beweegredenen van de TU, maar zouden toch graag meer maatwerk willen zien”, zegt voorzitter Job Vlak. “Laten we zoeken naar oplossingen en het onderste uit de kan halen.” 

In september beraadt de TU zich over de vraag of de uitwisselingen binnen en buiten Europa in het tweede semester van komend studiejaar door kunnen gaan.