Overslaan en naar de inhoud gaan

De plannen voor het Studenten Service Centrum zijn in grote lijnen gereed. Het Sportcentrum, het cultureel centrum Mekelweg 10, Studenten Advies Bureau en Centrale Studenten Administratie komen in dit centrum bij elkaar.

En toch ook weer niet helemaal, want er blijven twee locaties.Voor een groot aantal zaken moest de student tot op heden naar het Bureau van de universiteit. De weg daar naar toe bleek niet altijd even duidelijk en helder. En het Bureau was niet blij met zoveel uitvoerende taken. Vandaar dat er in het kader van de grote reorganisatie voor gekozen is om de service en diensten aan studenten zoveel mogelijk in de faculteiten onder te brengen. In principe bij de faculteiten, wel te verstaan, want sommige studentenzaken blijven centraal geregeld. Die komen niet meer bij het Bureau, maar in een nieuw op te richten Studenten Service Centrum (SSC).,,Dat wordt hier 'facultair, tenzij' genoemd'', zegt dr.ir. H.A. Dieterman, projectmanager van het SSC in oprichting. ,,Je moet daarbij denken aan het huisartsen-model. De eerstelijnszorg vindt plaats op de faculteit, bijvoorbeeld door de studie-adviseur. Bij constatering van een kwaal of een vraag over je gezondheid ga je ook eerst naar de huisarts. Die kan je doorverwijzen naar een specialist. Zo ook de faculteiten; die kunnen een student doorverwijzen naar het SSC.''KastjeIn het SSC worden het Studenten Advies Bureau (STAD), de Centrale Studenten Administratie (CSA), het cultureel centrum en het sportcentrum ondergebracht. Die laatste twee blijven gewoon waar ze nu zijn, maar voor STAD en CSA heeft Dieterman een andere locatie in gedachten: ,,Voor deze diensten moet er een balie komen, waar de studenten terecht kunnen met hun vragen. Dat moet je niet aan het eind van de Mekelweg doen, dat moet centraal. Ik denk aan een plaats ergens in de buurt van de Aula, misschien wel in een vleugel van Natuurkunde. Daar gaan uiteindelijk de VSSD en Integrand ook bij inwonen, net als de TU-winkel.'',,Het SSC moet een plaats worden waar voor studenten direct duidelijk is wat men daar kan en hoe. Ze moeten niet lang hoeven zoeken of van het kastje naar de muur gestuurd worden. Vandaar die balies. Hier moet je zijn voor problemen met je studiefinanciering en daar kun je de nieuwe collegekaart afhalen. Gewoon duidelijk.''Dieterman heeft de faculteiten veel inspraak gegeven over wat ze zelf wel en niet willen regelen. ,,Ik ben bij alle faculteiten geweest en gevraagd: wat willen jullie zelf houden, wat moet in het nieuwe service centrum? Tijdens die geprekken viel mij op dat bijna iedereen hetzelfde wil. Daar luister ik dan ook goed naar. Het komt maar zelden voor dat de helft iets wel wil en de andere helft niet; op zo'n momentmaak ik gewoon de keuze.''Een aantal taken van STAD gaat niet mee naar het SSC. Het gaat onder meer om de studieloopbaanbegeleiding en arbeidsmarktoriëntatie; die vinden straks een onderkomen op de faculteiten. De grootste verandering is misschien wel de uitbesteding van de psychologische testen. Daarvoor moeten studenten straks naar een extern bureau. Dan wordt er van hen ook een 'redelijke financiële bijdrage' gevraagd. Dieterman overweegt om ook het talenpracticum en Studium Generale onder te brengen in het SSC.LeunenHet veranderplan, zeg maar de grote lijnen van het SSC, is nu klaar. Dat plan moet nu nog 'ingevuld' worden met mensen en middelen. Vanaf dan heet het een organisatieplan. Dat moet komend najaar klaar zijn. De afspraak met de bonden is dat alle organisatieplannen binnen de operatie-MOD tezamen worden behandeld. Dat betekent dus nog even wachten voor Dieterman. Toch kan hij nu niet zorgeloos achterover leunen: ,,De voorbereiding voor het organisatieplan kan gewoon doorgaan.''De aanstelling van Dieterman als projectmanager en de benoeming van prof.dr.ir. J. Blaauwendraad tot rector betekent voor Civiele Techniek een flinke aderlating. Nu het veranderplan voor het SSC af is, hoopt Dieterman zich weer iets meer met zijn eigen studenten te kunnen bezighouden.Over zijn werk voor het SSC besluit hij: ,,In de functie van projectmanager moet je steeds mensen overtuigen van je plannen, en enthousiast maken. Dat is heel leuk, maar daar zit tevens een probleem: het is niet gemakkelijk om tegen mensen te zeggen dat we iets op een bepaalde manier moeten doen. Ik kan namelijk niet over mijn schouder wijzen en zeggen 'zo en zo werkt het Studenten Service Centrum', want dat is er eenvoudigweg nog niet.''

De plannen voor het Studenten Service Centrum zijn in grote lijnen gereed. Het Sportcentrum, het cultureel centrum Mekelweg 10, Studenten Advies Bureau en Centrale Studenten Administratie komen in dit centrum bij elkaar. En toch ook weer niet helemaal, want er blijven twee locaties.Voor een groot aantal zaken moest de student tot op heden naar het Bureau van de universiteit. De weg daar naar toe bleek niet altijd even duidelijk en helder. En het Bureau was niet blij met zoveel uitvoerende taken. Vandaar dat er in het kader van de grote reorganisatie voor gekozen is om de service en diensten aan studenten zoveel mogelijk in de faculteiten onder te brengen. In principe bij de faculteiten, wel te verstaan, want sommige studentenzaken blijven centraal geregeld. Die komen niet meer bij het Bureau, maar in een nieuw op te richten Studenten Service Centrum (SSC).,,Dat wordt hier 'facultair, tenzij' genoemd'', zegt dr.ir. H.A. Dieterman, projectmanager van het SSC in oprichting. ,,Je moet daarbij denken aan het huisartsen-model. De eerstelijnszorg vindt plaats op de faculteit, bijvoorbeeld door de studie-adviseur. Bij constatering van een kwaal of een vraag over je gezondheid ga je ook eerst naar de huisarts. Die kan je doorverwijzen naar een specialist. Zo ook de faculteiten; die kunnen een student doorverwijzen naar het SSC.''KastjeIn het SSC worden het Studenten Advies Bureau (STAD), de Centrale Studenten Administratie (CSA), het cultureel centrum en het sportcentrum ondergebracht. Die laatste twee blijven gewoon waar ze nu zijn, maar voor STAD en CSA heeft Dieterman een andere locatie in gedachten: ,,Voor deze diensten moet er een balie komen, waar de studenten terecht kunnen met hun vragen. Dat moet je niet aan het eind van de Mekelweg doen, dat moet centraal. Ik denk aan een plaats ergens in de buurt van de Aula, misschien wel in een vleugel van Natuurkunde. Daar gaan uiteindelijk de VSSD en Integrand ook bij inwonen, net als de TU-winkel.'',,Het SSC moet een plaats worden waar voor studenten direct duidelijk is wat men daar kan en hoe. Ze moeten niet lang hoeven zoeken of van het kastje naar de muur gestuurd worden. Vandaar die balies. Hier moet je zijn voor problemen met je studiefinanciering en daar kun je de nieuwe collegekaart afhalen. Gewoon duidelijk.''Dieterman heeft de faculteiten veel inspraak gegeven over wat ze zelf wel en niet willen regelen. ,,Ik ben bij alle faculteiten geweest en gevraagd: wat willen jullie zelf houden, wat moet in het nieuwe service centrum? Tijdens die geprekken viel mij op dat bijna iedereen hetzelfde wil. Daar luister ik dan ook goed naar. Het komt maar zelden voor dat de helft iets wel wil en de andere helft niet; op zo'n momentmaak ik gewoon de keuze.''Een aantal taken van STAD gaat niet mee naar het SSC. Het gaat onder meer om de studieloopbaanbegeleiding en arbeidsmarktoriëntatie; die vinden straks een onderkomen op de faculteiten. De grootste verandering is misschien wel de uitbesteding van de psychologische testen. Daarvoor moeten studenten straks naar een extern bureau. Dan wordt er van hen ook een 'redelijke financiële bijdrage' gevraagd. Dieterman overweegt om ook het talenpracticum en Studium Generale onder te brengen in het SSC.LeunenHet veranderplan, zeg maar de grote lijnen van het SSC, is nu klaar. Dat plan moet nu nog 'ingevuld' worden met mensen en middelen. Vanaf dan heet het een organisatieplan. Dat moet komend najaar klaar zijn. De afspraak met de bonden is dat alle organisatieplannen binnen de operatie-MOD tezamen worden behandeld. Dat betekent dus nog even wachten voor Dieterman. Toch kan hij nu niet zorgeloos achterover leunen: ,,De voorbereiding voor het organisatieplan kan gewoon doorgaan.''De aanstelling van Dieterman als projectmanager en de benoeming van prof.dr.ir. J. Blaauwendraad tot rector betekent voor Civiele Techniek een flinke aderlating. Nu het veranderplan voor het SSC af is, hoopt Dieterman zich weer iets meer met zijn eigen studenten te kunnen bezighouden.Over zijn werk voor het SSC besluit hij: ,,In de functie van projectmanager moet je steeds mensen overtuigen van je plannen, en enthousiast maken. Dat is heel leuk, maar daar zit tevens een probleem: het is niet gemakkelijk om tegen mensen te zeggen dat we iets op een bepaalde manier moeten doen. Ik kan namelijk niet over mijn schouder wijzen en zeggen 'zo en zo werkt het Studenten Service Centrum', want dat is er eenvoudigweg nog niet.''

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe