De waterschapsverkiezingen zijn niet bepaald hot, ook niet onder studenten van de TU, toch geen kleine speler in het watermanagement. Om zoveel mogelijk studenten te overtuigen van het belang van de verkiezingen organiseert het Dispuut Watermanagement een verkiezingsdebat.

Tijdens het debat op donderdag 5 maart zijn alle partijen die in het Hoogheemraadschap Delfland meedoen aan de verkiezingen aanwezig. Dat zijn CDA, PvdA, Water Natuurlijk, VVD, Algemene Waterschapspartij, Partij van de Dieren, 50 Plus en ChristenUnie/SGP. Allemaal geven zij hun eigen kijk op het werk van het waterschap.

Hoogleraar waterveiligheid Matthijs Kok geeft voorafgaand een korte inleiding over de rol van de waterschappen in Nederland. Daarna leidt TU-docent integraal waterbeheer en waterrecht Erik Mostert het debat. Daarin staan de stellingen uit het kieskompas van Delfland. 

Die stellingen lopen flink uiteen: van het wel of niet doden van muskusratten tot de rol van recreatie in het beleid van het waterschap, en van het al of niet verhogen van belastingen tot vragen over de verhouding tussen natuur en landbouw. Over waterveiligheid hoeven de kandidaten wat Mostert betreft niet te discussiëren. “Een heel belangrijk thema, maar iedereen is het daarover eens.”

Joost Hollander, bestuurslid van het Dispuut Watermanagement, vindt het werk van het waterschap van groot belang. “Het water in de Delftse grachten staat dicht op de straat, ook in de omliggende polders staat het water hoog. Ik wil normaal over straat kunnen fietsen zonder dat het overstroomt en ik wil inspraak hebben in hoe het water wordt gemanaged.” 

Debaters op 5 maart:

CDA,  Maarten Jansen, nr 5
PvdA,  Leon Hombergen, lijsttrekker
Water Natuurlijk,  Ingrid ter Woorst, lijsttrekker
VVD,  Marja Hilders, nr 3
Algemene Waterschapspartij,  Hans Middendorp, lijsttrekker
Partij van de Dieren,  Bart Canton, lijsttrekker
50 PLUS,  Sjoerd Fekkes, lijsttrekker
ChristenUnie/SGP,  Pieter-Jan Hofman, nr 3

Verkiezingsdebat waterschapsverkiezingen Delfland, 5 maart, zaal E van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Zaal open: 15:45 uur. Debat: 16:00 uur tot 17:30 uur. Na afloop is er een borrel in het naastgelegen faculteitscafé PSOR.