Een aantal gemeenten wil paal en perk stellen aan de verkamering van huizen. Studenten zijn bang dat ze daardoor op straat komen te staan. Wat nu?
Ook in Delft wordt flink geëxperimenteerd met regels rondom verkamering. (Foto: Djedj / Pixabay)

Een aantal gemeenten wil paal en perk stellen aan de verkamering van huizen. Studenten zijn bang dat ze daardoor op straat komen te staan. Maar is dat echt zo?

Beleggers maken dikke winst met het verhuren van kleine kamers voor de hoogst mogelijke prijs. Om te voorkomen dat dit uit te hand loopt, voeren gemeenten als Amsterdam, Delft en Eindhoven strengere regels in.

Zo moeten huisbazen voortaan een vergunning voor woningdelers aanvragen met de daarbij behorende eisen. Om huurders meer zekerheid te geven, zijn er plannen om individuele huurcontracten verplicht te stellen. Ook komen er limieten aan het aantal verkamerde woningen in een wijk, zodat startende gezinnen ook een kans hebben een huis te vinden.

Leuk, al die goedbedoelde regels, maar studenten zijn er naar eigen zeggen de dupe van. Ze worden op straat gezet door huisbazen die helemaal geen zin hebben in die rompslomp en hun woning dan maar liever verhuren aan rijke expats. En als verhuurders wel een vergunning aanvragen, komen ze in het vizier van de gemeente, die vervolgens controleert of hun woning wel aan alle regels voldoet.

Toekomst
Paul Tholenaars, directeur van de koepelorganisatie van studentenhuisvesters Kences, durft nog niet te zeggen of dat daadwerkelijk gaat leiden tot minder studentenwoningen. “We verwachten een verminderde groei, maar geen afname.” Volgens hem hebben de strengere regels in de praktijk vooral betrekking op nieuwe vergunningen. Dat gemeenten echt overgaan op handhaving en de sluiting van woningen, ziet hij nog niet zo veel gebeuren.

“Mocht daar in de toekomst verandering in komen, dan zullen we daar rekening mee moeten houden in onze bouwplannen”, aldus Tholenaars. Hij snapt de zorgen van studenten, maar benadrukt dat gemeenten ook nadenken over de negatieve gevolgen van de strengere regels.

Situatie in Delft
Ook in Delft wordt geëxperimenteerd met regels rondom verkamering. Al in 2017 besloot de gemeente tot een verbod op verkamering van huizen met een WOZ-waarde van meer dan 265 duizend euro. Voor woningen met een lagere WOZ-waarde moet sindsdien een omzettingsvergunning worden aangevraagd.
Deze eis werd afgelopen zomer verder uitgebreid toen er na evaluatie bleek dat er te weinig controle op verkamering van Delftse panden was. Sindsdien wordt er geen uitzondering meer gemaakt voor woongroepen en kan een vergunning aanvragen alleen nog op naam. Zo dient bij verkoop van een verkamerde woning opnieuw een omzettingsvergunning worden aangevraagd. Wordt deze vervolgens niet verleend, dan belanden huurders tussen wal en schip.

Delta sprak eerder hierover met Stip-fractievoorzitter Matthijs Gouwerok. Hij uitte zijn zorgen en riep op om in plaats van strengere regels, studenten vooral te zien als volwassenen. “Het zijn mensen boven de achttien die een woning zoeken. Ja, ze hebben misschien een ander leefritme, maar als dat een bron van overlast vormt, sluit dan niet op voorhand de hele groep uit, maar begin een gesprek en pak die overlast aan.”

HOP, Melanie Zierse / Delta, Marjolein van der Veldt