Studieverenigingen zijn ‘redelijk verbolgen’ over het feit dat de TU dit jaar vanwege een gebrek aan animo geen Dodenherdenking hield.

De TU besloot dit jaar geen ceremonie in de aula te houden voor Dodenherdenking, omdat er afgelopen jaren geen mensen zijn langsgekomen. Bovendien zouden medewerkers en studenten tijdens de meivakantie vaak niet in de gelegenheid zijn langs te komen. Het college van bestuur heeft dit jaar dan ook geen krans neergelegd. Wel is de vlag halfstok gegaan.

“Tegen onze verwachting in was er toch belangstelling van studieverenigingen”, zegt Marga Schrijvershof van de afdeling protocollaire zaken. De verenigingen, de studentenraad en studentenvakbond VSSD hebben op 4 mei samen een groot bloemstuk neergelegd bij het gedenkteken in de aula.

Frank Pennekamp, president van de Mijnbouwkundige Vereeniging, noemt het ‘heel gek’ dat er geen ceremonie was. “Vorig jaar was er ook geen herdenking vanwege de verbouwing, maar dat is een goede reden. Geen animo is belachelijk, mensen worden niet genoeg geprikkeld om er over na te denken. Dan moet je er meer over communiceren.”

Volgens Pennekamp deden de Mijnbouwkundige Vereeniging en het Gezelschap Practische Studie altijd mee. “Wij hebben ook altijd een krans neergelegd. Wij doen het onder andere omdat professor Mekel is opgepakt en gefusilleerd. Wij zijn erg van de tradities. Andere verenigingen deden niet jaarlijks mee, maar dit jaar hebben we met hen overlegd dat we wel iets wilden doen, als tegenreactie. Dit is een signaal naar de TU.” Pennekamp vindt het belangrijk om te blijven herdenken. “Wanneer je er niet meer bij stilstaat, verwatert het idee dat mensen voor de vrijheid vechten. Als je niet meer herdenkt, vergeet je snel hoe het was en dat je dankbaar moet zijn voor je vrijheid. Door er dankbaar voor te zijn, ben je er ook zuinig op.”

Schrijvershof verzamelt reacties om te kijken hoe er in de toekomst mee om te gaan. “In november wordt er in de aula wel officieel een boek aangeboden over de TU Delft tijdens de Tweede Wereldoorlog.”