Studenten in de laatste fase van hun opleiding mogen er niet de dupe van worden dat de coronacrisis nog altijd voortduurt, is het idee van de overheid (Foto: Dalia Madi)
Studenten in de laatste fase van hun opleiding mogen er niet de dupe van worden dat de coronacrisis nog altijd voortduurt, is het idee van de overheid. (Foto ter illustratie: Dalia Madi)

Ook komend studiejaar krijgen studenten langer de tijd om aan de toelatingseisen voor hun bachelor of master te voldoen.

Read in English

Wie nog niet het juiste diploma op zak heeft, mag alvast voorwaardelijk aan een vervolgopleiding beginnen. Op de TU Delft heet deze regeling de ‘zachte knip’.

De coulancemaatregelen staan in het nieuwe ‘servicedocument’ dat het ministerie van Onderwijs donderdag online heeft gezet. Studenten in de laatste fase van hun opleiding mogen er niet de dupe van worden dat de coronacrisis nog altijd voortduurt, is het idee.

Half jaar vertraging
Tijdens de eerste lockdown besloot het hoger onderwijs om bepaalde toelatingseisen een jaartje los te laten. Door de crisis was de kans immers groot dat sommige studenten – zonder dat zij daar iets aan konden doen – niet op tijd al hun punten zouden behalen.

Want misschien misten ze nog één laatste praktijkvak dat niet door kon gaan, of moesten ze een bachelorscriptie schrijven over onderzoek dat volledig stillag. Kortom: wie in september niet op tijd klaar was, liep zomaar een half jaar vertraging op, of zelfs meer.

Daar wilden de instellingen iets aan doen. Ze bedachten allerlei versoepelingen, bijvoorbeeld voor mbo- of associate degree-studenten die wilden doorstromen naar een hbo-bacheloropleiding, of hbo’ers die met hun propedeuse wilden beginnen aan een wo-bachelor. De ‘harde knip’ tussen bachelor- en masteropleidingen werd afgeschaft. En er golden vergelijkbare afspraken voor pabo-studenten die geen toelatingstoets konden doen, en voor anderstaligen die hun staatsexamen Nederlands nog niet hadden behaald.

Geen vrijstelling
Inmiddels zijn we een jaar verder, en hoewel het vaccinatieprogramma op gang komt, is de situatie voor studenten in de huidige lockdown niet heel anders dan in het voorjaar van 2020.

De instellingen strijken komend studiejaar daarom opnieuw met de hand over het hart. Studenten die nog niet alle punten voor hun benodigde diploma bijeen hebben gesprokkeld, mogen alvast voorwaardelijk aan hun vervolgopleiding beginnen.

Ze krijgen net als vorig jaar geen vrijstelling: uiteindelijk moeten de studenten alsnog aan alle instroomeisen voldoen. Hiervoor krijgen zij in beginsel tot 1 januari 2022 de tijd, schrijft het ministerie. Maar als het onbillijk is om hen aan deze termijn te houden kan deze worden verlengd tot 1 september 2022. Instellingen kunnen masterstudenten hoe dan ook uitstel verlenen tot die datum.

Stapelen niet toegestaan
In recent overleg tussen de studentenraad en het college van bestuur kwam de zachte knip al ter sprake. Hoofd Onderwijs & Studentenzaken Geerlinge Pessers-Van Reeuwijk liet toen weten dat de TU Delft in het kader van eenduidigheid waarschijnlijk zal vasthouden aan dezelfde regeling als vorig jaar. Met een belangrijke toevoeging: stapelen mag niet. Studenten die dit jaar gebruik maakten van de regeling, komen niet nogmaals in aanmerking. Zij moeten hun bachelor voor 31 augustus 2021 hebben afgerond.

In het servicedocument van de overheid staat voor het eerst ook een coulancemaatregel voor studenten die op 1 februari instromen. De minister verwacht dat het onderwijs dan weer van het slot is en dat studenten dan een afgeronde vooropleiding hebben. Maar mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan mogen ook zij voorwaardelijk worden toegelaten.

Grote stap
Het Interstedelijk Studenten Overleg is blij met de hernieuwde coulance. “Vooral die maatregel voor februari-instromers is echt een grote stap”, zegt voorzitter Dahran Çoban. “Veel studenten vroegen hier vorig jaar naar.”

Het ISO heeft zich hard gemaakt voor een laagdrempeliger aanmeldproces. “Vorig jaar moesten sommige studenten veel stappen doorlopen om zich voorwaardelijk in te schrijven, met allerlei bijkomende gesprekken en administratieve lasten. Dat wordt komend jaar hopelijk anders. Er is nu afgesproken dat het zo gemakkelijk en overzichtelijk mogelijk blijft. Ons ideaalbeeld is dat studenten zich inschrijven en dat het dan okee is.”

HOP, Evelien Flink