Met een 9,5 of zelfs een 10 afstuderen. Hoe doe je dat?
De beste afstudeerders geven advies, al had geen van hen
zo’n hoog cijfer zien aankomen.

Tariq Abdul Muhaimin was ‘geëmotioneerd' toen hij hoorde dat hij voor zijn afstuderen bij TBM een tien had gehaald. De faculteit verkoos hem tot afstudeerder van het jaar. Daarmee dingt Muhaimin op 26 november mee voor de titel 'beste afstudeerder van de TU’, samen met de beste afstudeerders van de zeven andere faculteiten van studiejaar 2014/2015.

Waarom raakte het Muhaimin zo dat hij het ultieme cijfer had gehaald? "De weg naar de TU Delft was een moeilijke. Ik heb mijn bachelor gehaald in India, waar ik vandaan kom. Mijn ouders wilden dat ik ging werken als ingenieur terwijl ik de beleidskant op wilde. Uiteindelijk heb veel geld moeten lenen om door te studeren in Nederland."

Muhaimin vertelt dat hij zichzelf tot het uiterste heeft gepusht, met als doel cum laude afstuderen. En hij raadt iedereen aan datzelfde te doen, zelfs studenten die twijfelen over hun afstudeeronderwerp. "Het beste is een onderwerp te kiezen waar je passie voor voelt." Passie, dat woord nemen meer ‘beste afstudeerders’ in de mond.

Zoals Alec Momont (IO). Hij pleit ervoor een onderwerp te kiezen ‘dat jou lief is’. "Je komt vervolgens tot een goed eindresultaat wanneer je hebt geëxploreerd en hebt geleerd en een grens hebt verlegd."

Nadia Remmerswaal van Bouwkunde weet uit ervaring: "Ben je gepassioneerd, dan gaat het beter." Ze deed drie jaar lang een bachelor economie die haar niet echt trok. Daarna startte ze een studie bouwkunde. Nu is ze cum laude afgestudeerd, op een onderwerp – bouwen in ontwikkelingslanden – waar op het eerste gezicht geen enorme baankansen liggen. "Ik heb gedaan wat ik echt leuk vind. Kies niet de veilige kant."

Daarbij moet je ook rekening houden met wat je begeleiders van je vragen, zegt Tim Visser (L&R). "Ik wilde iets nieuws bedenken, was theoretischer bezig dan mijn begeleiders wilden. Zij zeiden steeds: hou wel de toepassing in de gaten. Dus heb ik beide gedaan: én toegepast en fundamenteel. Dat was schipperen. Het kwam erop neer dat ik mijn eigen ding er als een soort hobby naast deed."

Afstudeerders moeten niet al te veel als einzelgänger opereren, waarschuwt Hanan Al-Kutubi (TNW). Hoewel ze haar eigen onderzoek heeft bedacht en uitgevoerd, kwam ze er snel achter dat je er alleen niet komt. "In het begin vond ik het moeilijk om hulp te vragen en samen te werken. Als student was ik dat ook niet gewend, omdat je altijd alles krijgt aangereikt."

Ook Marcel Mol (CiTG) pleit ervoor anderen bij het afstudeeronderzoek te betrekken. "Voor feedback en een kritische blik. Alles alleen doen, is onverstandig." Ondertussen koos Mol een complex onderwerp, waarvan de uitkomst hoogst onzeker was. "Dat vond ik juist het gave, om een niet eerder begaan pad in te slaan. Toch heb ik steeds scherp voor ogen gehouden waarom ik het onderzoek deed."

Wees ‘assertief’, zegt Vincent Hellendoorn (EWI). "Als een onderwerp je interesseert, zoek de professor op, vraag advies en laat weten wat je wilt bereiken. Streef ernaar een expert te worden in je veld. Dat doe je deels door je te omringen met mensen waar je van wilt leren en deels door je goed in te lezen. Assertiviteit zonder kennis heeft weinig nut, maar met een goede grip op wat je wel en (nog) niet weet, kun je veel bijdragen."

Hard werken, grenzen verleggen, passie. Dat lijkt het recept voor een perfect afstuderen. Maar kanttekeningen zijn er ook. Guido Novati (3mE) was ‘super verrast' door zijn hoge cijfer. "Ik was heel blij. Maar je zou ook kunnen zeggen dat ik mijn tijd verkeerd heb verdeeld. Zo’n hoog cijfer is immers niet nodig om af te studeren."

Ook Remmerswaal relativeert haar uitverkiezing. "Er waren meer studenten in mijn jaar met hoge cijfers, sommigen zelfs met een tien. Ik weet niet hoe het met andere studies zit, maar in de architectuur zijn cijfers subjectief. Ze geven niet per se goed weer wat je kunt presteren."

​Nadia Remmerswaal

​Nadia Remmerswaal

​Nadia Remmerswaal

Faculteit: Bouwkunde

Scriptie: ‘TRA Digital Hybrids: inzet van digitale fabricatie bij het maken van een hybride ontwerp voor ontwikkelingslanden’.

Onderwerp: Een bouwtechniek voor zelfbouw in

Indonesische sloppenwijken. Met behulp van mallen van beton kunnen huizen tot vier verdiepingen hoog als Lego in elkaar worden gezet. Rekening houdend met cultuur, ondergrond, overstromings- en aardbevingsrisico's en terugverdienmogelijkheden.

Cijfer: 9,5

Huidige baan: Runt eigen bedrijf met vinding uit masteronderzoek.

​Marcel Mol

​Marcel Mol

​Marcel Mol

Faculteit: Civiele Techniek en Geowetenschappen

Afstudeerscriptie: 'The

effective transport difference. A new concept for morphodynamic model validation'.

Onderwerp: Een methode voor het valideren van modellen die veranderingen in zeebodemhoogtes voorspellen. Dat is bijvoorbeeld nodig voor het voorkomen van overstromingen en het dichtslibben van havens.

Cijfer: 10

Huidige baan: Analist bij MIcompany

​Vincent Hellendoorn

​Vincent Hellendoorn

​Vincent Hellendoorn

Faculteit: Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Afstudeerscriptie: ‘Empirical software linguistics: an investigation of code reviews, recommendations and faults’.

Onderwerp: Gaan programmeurs met codetaal om als ware het een ‘natuurlijke' taal als Engels? Hoe praten zij over voorspelbare of vreemde software in open source projecten? Vreemde code lokt meer discussie uit wat de theorie onderbouwt dat programmeurs naar 'natuurlijke’ eigenschappen zoeken in codes.

Cijfer: 10

Huidige baan: Onderzoeker aan de University of California in Davis, start in januari met promotie.

​Alec Momont

​Alec Momont

​Alec Momont

Faculteit: Industrieel Ontwerpen

Afstudeerscriptie: ‘Drones for good’.

Onderwerp: Met empathie en technologie producten ontwerpen die het leven van de gebruiker verbeteren. Drones, die volgens Momont een ‘sterk negatieve connotatie hebben, waren één van de productgroepen in het onderzoek’.

Cijfer:10

Afgestudeerd in: Oktober 2014

Huidige baan: Interaction designer bij de health care division van Frog Design

Tim Visser

Tim Visser

Tim Visser

Faculteit: Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R)

Afstudeerscriptie: ‘System identification with multivariate multiplex spines’.

Onderwerp: Welke krachten werken er op een vliegtuig onder verschillende omstandigheden? Een nieuwe wiskundige methode, die modellen verbetert terwijl ze minder dataopslag vergen.

Cijfer: 9,5

Afgestudeerd in: November 2014

Huidige baan: Promovendus bij L&R.

​Tariq Abdul Muhaimin

​Tariq Abdul Muhaimin

​Tariq Abdul Muhaimin

Faculteit: Techniek, Bestuur en Management

Afstudeerscriptie: ‘Electricity market of the future: assesing economic feasibility and regulatory constraints for demand response aggregator in Europe’.

Onderwerp: Op de elektriciteitsmarkt van de toekomst verbindt een data- aggregator vraag en aanbod. Hoe zien de bijbehorende business- en marktmodellen eruit?

Cijfer: 10

Afgestudeerd in: Juni 2015

Huidige baan: Strategy consultant bij Price Waterhouse Coopers

​Hanan al-Kutubi

​Hanan al-Kutubi

​Hanan al-Kutubi

Faculteit: Technische Natuurwetenschappen

Afstudeerscriptie: ‘Synthesis and characterization of nanostructured metal oxides and metal-organic frameworks’.

Onderwerp: Het op een simpele manier synthetiseren van nanogestructureerde materialen. Met een oven kunnen metaaloxides en metal-organic frameworks op een snelle, makkelijke manier worden gemaakt. En dat metrelatief weinig energie, tijd en oplosmiddel.

Cijfer: 10

Afgestudeerd in: Februari 2015

Huidige baan: Promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Guido Novati

Guido Novati

Guido Novati

Faculteit: Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen

Afstudeerscriptie: ‘Bio-inpired locomotion of a rotating cylinder pair’.

Onderwerp: Ontwerpen, analyseren, optimaliseren en vergelijken van simpele aandrijvingssystemen, bestaande uit twee draaiende cilinders. De voorstuwingstechnieken van vissen en kwallen dienden daarbij als voorbeeld.

Cijfer: 9,5

Afgestudeerd in: oktober 2014

Huidige baan: promovendus aan de Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich.