Overslaan en naar de inhoud gaan

De overhead van universiteiten is geen 25 procent, maar 31 procent. De afgelopen jaren zijn er meer pr-medewerkers en managers bijgekomen dan wetenschappers en docenten.

Dat stelt de actiegroep Promovendus.org op basis van cijfers over het personeel van Nederlandse universiteiten. Het aantal pr-medewerkers nam sinds 2005 met 34 procent toe en het aantal managers met 21 procent.
Het wetenschappelijk personeel groeide beduidend minder snel. Het aantal hoogleraren steeg met slechts 16,5 procent en het aantal promovendi met elf procent. Allemaal uitgedrukt in fulltimebanen.

Bursalenstelsel
De actiegroep verspreidt de cijfers uit protest tegen het plan om promovendi niet langer als werknemers te beschouwen maar als studenten. Universiteiten zouden hun dan alleen een beurs verschuldigd zijn, en sparen er allerlei werkgeverslasten waaronder pensioenpremies mee uit.
Promovendi zijn daar niet blij mee en voeren, gesteund door vakbond AbvaKabo, al jaren juridische gevechten tegen het bursalenstelsel. In plaats van te bezuinigen op de jongste generatie wetenschappers doen de universiteiten er volgens de actiegroep beter aan om te snijden in het aantal managers en pr-medewerkers. Ze waarschuwt bovendien dat de overhead formeel nog een stuk hoger zal worden (38 procent) als de promovendi niet meer tot het wetenschappelijk personeel worden gerekend.

Overhead
Dat is aanzienlijk meer dan de 25 procent overhead die staatssecretaris Zijlstra dit voorjaar  voor ogen stond en die hij toen al te hoog noemde. Volgens het accountantskantoor Berenschot was de overhead gedaald tot 24,8 procent, maar daar blijkt volgens de promovendi weinig van.
Ze rekenen niet al het onderwijs- en onderzoekondersteunend personeel tot de overhead: wie onderzoek en onderwijs ondersteunt, valt erbuiten. Maar administratie, secretarieel werk, arbodiensten, ict’ers, managers, voorlichters en personeelsmedewerkers vallen er volgens de promovendi wel onder.
Dat ligt in de lijn van premier Mark Rutte, die in antwoord op Kamervragen opsomde wat er allemaal bij de overhead hoort: college van bestuur en lijnmanagement, personeel en organisatie, financiën en control, informatisering en automatisering, marketing en communicatie, facilitaire zaken, juridische zaken en secretariaten.
De vereniging van universiteiten kon nog niet reageren.

Rullmann verzamelt momenteel alle kritiek op de borden die afgelopen zomer zijn opgehangen bij de faculteiten Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica (EWI) en Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE).

Na informatie te hebben gekregen vanuit de faculteiten Industrieel Ontwerpen en 3mE, nam hij maandag 18 oktober een kijkje bij EWI. Daar laat docent en opleidingsdirecteur Elektrotechniek Nick van der Meijs zien wat er volgens hem allemaal aan schort bij de nieuwe borden.

Die borden bestaan uit vier delen waarop vier beamers elk een andere sheet projecteren. “Achter in de zaal is een standaard lettergrootte niet leesbaar, hoewel dat wel was beloofd”, zegt Van der Meijs.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe