Spelen in het lab

Wat op andere labs hooguit oogluikend wordt toegestaan, is in het nieuwe Delftse Fieldlab nadrukkelijk de bedoeling: lekker spelen. Het IO-veldlab werd afgelopen vrijdag geopend.

In het kader van het Europese programma ProFit  hebben de gemeente Delft en de TU een bijzondere speeltuin ‘De Bomenwijk’ ingericht aan de Beukenlaan naast het bejaardenhuis Bieslandhof. De speeltuin is erop gericht om ouderen en jongeren ertoe aan te zetten om samen te gaan spelen. Het activiteitsniveau wordt vastgelegd met sensoren en camera’s.

“Het is de bedoeling dat fabrikanten van buitenspeelgoed hier hun prototypes komen testen”, vertelt ir. Mathieu Gielen, universitair docent ‘ontwerpen voor kinderen’ bij de faculteit Industrieel Ontwerpen. Hij beseft ook dat producenten vaak een reserve hebben om prototypes in de openbaarheid te brengen.

De opening werd verzorgd door wethouder zorg en wijken De Prez en IO-decaan prof.ir. Ena Voûte.

Bij dezelfde gelegenheid werd de winnaar van de ontwerpwedstrijd voor nieuwe speel- en beweegtoestellen bekend gemaakt. Het bedrijf Yalp ontving van de heer Barendse (Nederlands Instituut Sport en Bewegen) een check van 20.000 euro om een prototype van hun Serious Gaming speelpalen te laten vervaardigen. Het winnende ontwerp krijgt een plek in het speellab.

Gielen legt uit: "In de top van elke paal zit een matrix-Led display verwerkt en aanraaksensoren.Het basisidee is dat de spelers opdrachten krijgen via de displays (bijvoorbeeld een sommetje) en het juiste antwoord op de displays van de andere palen zoeken; zo is dit spel een combinatie van opdrachten oplossen, rennen, palen aantikken, scoren. Al spelende oefenen kinderen ook nog eens reken-, taal- of andere soorten kennis."