Begin februari krijgen eerstejaars studenten een gratis softwarepakket. Voortaan zal iedere eerstejaars in september dit cadeau krijgen. Hiermee is aan een van de wensen van de studentenraad tegemoet gekomen.

De studentenraad (sr) is ingenomen met het behaalde resultaat: een gratis softwarepakket voor de eerstejaars. ,,De TU Delft is hiermee de eerste universiteit die haar studenten een dergelijke faciliteit aanbiedt‘', aldus sr-voorzitter Jeroen Coppelmans.Al langer drong de sr aan op een dergelijke voorziening. ,,Wij vinden het belangrijk dat studenten direct bij de aanvang van hun studie met de juiste software kunnen werken. Dat komt hun studie ten goede. Bouwkundestudenten hebben bijvoorbeeld veel baat bij het CAD-tekenprogramma. Dit is echter vrij duur in aanschaf en daarom gaan veel studenten pas veel later in de studie over tot de aankoop hiervan. Het is zonde zoveel studietijd verloren te laten gaan'', aldus Coppelmans.Eerst was het de bedoeling dat het pakket de studenten 75 gulden zou kosten. Coppelmans is blij dat dit voorstel van tafel is. ,,Wij waren van mening dat dan toch een deel van studenten het pakket niet zou kopen maar zou kiezen voor illegaal kopiëren. Dat is een ongewenste situatie en die wordt vermeden door het gratis te maken.''LogoDe kosten komen voor rekening van het college van bestuur. De praktische realisatie ligt in handen van Dienst Technische Ondersteuning (DTO) en wel in die van Kees van Pelt (manager onderhoud en leveringen) en Fer Zegwaard (hoofd hardware en softwarelicenties). Op dit moment werkt DTO hard aan de voorbereidingen voor het vervaardigen van de benodigde 2500 cd's.Van Pelt: ,,Wij beschikken over tien cd's voor elf softwareprogramma's. Dat betekent dat er meer pakketten op een cd komen. Niet iedere leverancier vindt dat prettig, ze hebben liever een eigen cd waar ze bijvoorbeeld ook hun logo op kwijt kunnen. Het onderhandelen om toestemming te krijgen om toch programma's te kunnen combineren, heeft nogal wat tijd gevergd. Daarnaast beschikken wij niet bij alle programma's over een standaardversie en moeten wij zelf ook nog een master-cd samenstellen.''LeveranciersIn het pakket zitten programma's zoals MS Office Professional 2000, Norton System Works, Math Type, Euroglot Professional, AutoCad LT en Workpace (anti-rsi). De basis van het pakket zijn de campuslicenties. Zegwaard: ,,Als universiteit hebben wij al toestemming voor het thuisgebruik van de pakketten door medewerkers en studenten van de TU. Voor het gratis softwarepakket hebben de leveranciers ook afstand gedaan van hun losse verkoop via DTO en ze waren bereid tot een overeenkomst waarin ze de pakketten tegen eengereduceerde prijs ter beschikking stelden. Ondanks dat het hun inkomsten kostte, wilden de meeste hun medewerking wel verlenen. Zij beschouwen het als een diepte-investering. Als mensen in hun studietijd vertrouwd raken met bepaalde software, zullen ze geneigd zijn dit ook later in hun werkkring te gaan gebruiken.''Van Pelt en Zegwaard zijn tevreden met de totstandkoming van het gratis softwarepakket. Zij zien het als een belangrijke voorwaarde voor de verdere introductie van ict in het onderwijs. ,,DTO is het laatste jaar hard bezig om dit concept verder uit te werken. Randvoorwaarden om dit te kunnen invoeren is dat alle studenten een computer hebben en over dezelfde software beschikken. Dit gratis softwarepakket is een eerste stap in die richting.''Niet zeurenMet niet alle softwareleveranciers heeft de TU een overeenkomst voor thuisgebruik. . Matlab % een populair rekenprogramma op de TU % was ook nu nog niet bereid om er een af te sluiten. ,,We zijn nog in onderhandeling en wellicht dat het in de nabije toekomst toch mogelijk is om tot overeenstemming te komen.''Ook de sr wilde dat deel zou uitmaken van het pakket. Zijn ze niet teleurgesteld dat dit niet gelukt is? Coppelmans: ,,Ach, als je nu zo'n mooi pakket voor niks krijgt, moet je niet meteen gaan zeuren over dat ene softwareprogramma dat er niet in zit. Matlab wilde nu eenmaal niet met de voorwaarden van de TU akkoord gaan en dan houdt het op. Het kan natuurlijk altijd beter maar we zijn nu erg tevreden over het resultaat.'’Verdere informatie op www.dto.tudelft.nl

De studentenraad (sr) is ingenomen met het behaalde resultaat: een gratis softwarepakket voor de eerstejaars. ,,De TU Delft is hiermee de eerste universiteit die haar studenten een dergelijke faciliteit aanbiedt‘', aldus sr-voorzitter Jeroen Coppelmans.Al langer drong de sr aan op een dergelijke voorziening. ,,Wij vinden het belangrijk dat studenten direct bij de aanvang van hun studie met de juiste software kunnen werken. Dat komt hun studie ten goede. Bouwkundestudenten hebben bijvoorbeeld veel baat bij het CAD-tekenprogramma. Dit is echter vrij duur in aanschaf en daarom gaan veel studenten pas veel later in de studie over tot de aankoop hiervan. Het is zonde zoveel studietijd verloren te laten gaan'', aldus Coppelmans.Eerst was het de bedoeling dat het pakket de studenten 75 gulden zou kosten. Coppelmans is blij dat dit voorstel van tafel is. ,,Wij waren van mening dat dan toch een deel van studenten het pakket niet zou kopen maar zou kiezen voor illegaal kopiëren. Dat is een ongewenste situatie en die wordt vermeden door het gratis te maken.''LogoDe kosten komen voor rekening van het college van bestuur. De praktische realisatie ligt in handen van Dienst Technische Ondersteuning (DTO) en wel in die van Kees van Pelt (manager onderhoud en leveringen) en Fer Zegwaard (hoofd hardware en softwarelicenties). Op dit moment werkt DTO hard aan de voorbereidingen voor het vervaardigen van de benodigde 2500 cd's.Van Pelt: ,,Wij beschikken over tien cd's voor elf softwareprogramma's. Dat betekent dat er meer pakketten op een cd komen. Niet iedere leverancier vindt dat prettig, ze hebben liever een eigen cd waar ze bijvoorbeeld ook hun logo op kwijt kunnen. Het onderhandelen om toestemming te krijgen om toch programma's te kunnen combineren, heeft nogal wat tijd gevergd. Daarnaast beschikken wij niet bij alle programma's over een standaardversie en moeten wij zelf ook nog een master-cd samenstellen.''LeveranciersIn het pakket zitten programma's zoals MS Office Professional 2000, Norton System Works, Math Type, Euroglot Professional, AutoCad LT en Workpace (anti-rsi). De basis van het pakket zijn de campuslicenties. Zegwaard: ,,Als universiteit hebben wij al toestemming voor het thuisgebruik van de pakketten door medewerkers en studenten van de TU. Voor het gratis softwarepakket hebben de leveranciers ook afstand gedaan van hun losse verkoop via DTO en ze waren bereid tot een overeenkomst waarin ze de pakketten tegen eengereduceerde prijs ter beschikking stelden. Ondanks dat het hun inkomsten kostte, wilden de meeste hun medewerking wel verlenen. Zij beschouwen het als een diepte-investering. Als mensen in hun studietijd vertrouwd raken met bepaalde software, zullen ze geneigd zijn dit ook later in hun werkkring te gaan gebruiken.''Van Pelt en Zegwaard zijn tevreden met de totstandkoming van het gratis softwarepakket. Zij zien het als een belangrijke voorwaarde voor de verdere introductie van ict in het onderwijs. ,,DTO is het laatste jaar hard bezig om dit concept verder uit te werken. Randvoorwaarden om dit te kunnen invoeren is dat alle studenten een computer hebben en over dezelfde software beschikken. Dit gratis softwarepakket is een eerste stap in die richting.''Niet zeurenMet niet alle softwareleveranciers heeft de TU een overeenkomst voor thuisgebruik. . Matlab % een populair rekenprogramma op de TU % was ook nu nog niet bereid om er een af te sluiten. ,,We zijn nog in onderhandeling en wellicht dat het in de nabije toekomst toch mogelijk is om tot overeenstemming te komen.''Ook de sr wilde dat deel zou uitmaken van het pakket. Zijn ze niet teleurgesteld dat dit niet gelukt is? Coppelmans: ,,Ach, als je nu zo'n mooi pakket voor niks krijgt, moet je niet meteen gaan zeuren over dat ene softwareprogramma dat er niet in zit. Matlab wilde nu eenmaal niet met de voorwaarden van de TU akkoord gaan en dan houdt het op. Het kan natuurlijk altijd beter maar we zijn nu erg tevreden over het resultaat.'’Verdere informatie op www.dto.tudelft.nl