Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) doet mee aan de verkiezingen van 15 maart. Het wil de belangen van scholieren en studenten in de Tweede Kamer verdedigen.

Nog twee maanden en Nederland gaat naar de stembus. De scholieren van het Laks mengen zich in de strijd. Ze willen onder meer de basisbeurs opnieuw invoeren en de rekentoets in het voortgezet onderwijs afschaffen.

Ook willen ze "schaduwonderwijs" verbieden, waarbij leerlingen tegen betaling extra begeleiding en examentraining krijgen van particuliere bedrijven. Verder moet volgens het Laks het centraal examen op de schop. "Alleen de basis moet worden getoetst, zodat de volledige bovenbouw niet in het teken staat van het examen."

Voor het aanmelden van een partijnaam zijn ze te laat. Dat had in december al moeten gebeuren. Wel kunnen ze voor 30 januari een lijst met kandidaten inleveren bij de Kiesraad. Die lijst krijgt dan geen naam, maar een nummer.

Boven aan de lijst van tien kandidaten staat de achttienjarige Laks-voorzitter Sven Annen, die in 6 vwo van het Amsterdamse Calandlyceum zit. De aspirant-politici moeten op 15 maart meerderjarig zijn om verkozen te kunnen worden.

Het Laks is vooral bekend dankzij de klachtenlijn tijdens eindexamens, maar geeft ook trainingen aan medezeggenschapsraden en lobbyt in Den Haag. Het ‘komitee’ is ruim dertig jaar geleden opgericht.