'Schokkende' kamernood in Delft

Er zijn momenteel 3600 studentenkamers te weinig in Delft. Dat blijkt uit de Kamernoodinventarisatie 2011 van de landelijke studentenvakbond LSVB. De Delftse studentenvakbond VSSD spreekt van ‘schokkende cijfers’.

De LSVB komt tot een aantal van 3600 op basis van de gemeente Delft en studentenhuisvester DUWO. Eerder maakte de bond al bekend dat er landelijk dertigduizend kamers te weinig zijn.

In Amsterdam zoeken bijvoorbeeld negenduizend studenten vergeefs naar woonruimte. In Utrecht en Leiden is het ook niet best, met tekorten van respectievelijk 6700 en 4150 kamers.

In een persbericht spreekt de VSSD haar zorgen uit over de situatie in Delft. Veel meer dan zeggen dat ze weer hard gaat werken om het probleem aan de kaak te stellen, kan ze echter niet doen.

De VSSD geeft wel nog een sneer aan klagende omwonenden van nieuw te bouwen studentencomplexen. “Naast dat de bouw van een wooncomplex lang duurt, houden buurtbewoners rondom de campus de procedures voor de bouw van studentencomplexen op. Studenten maken een zeer belangrijk deel uit van de stad Delft, die zich profileert als een kennisstad. Gelukkig is de gemeente zich er inmiddels ook van bewust dat als Delft dit karakter wil waarborgen, er nog veel werk verzet moet worden op het gebied van studentenhuisvesting.”

 

Lees ook: ‘Kamernood hoger dan vorig jaar’

Het nieuwe groen is een mos-sedumdak aan de voorzijde van het gebouw van Technische Natuurkunde aan de Mekelweg. Afgelopen maandag en dinsdag is substraat omhoog getakeld en verspreid. Vervolgens zijn daarop matten met mos-sedum uitgerold. De keus voor TNW was eenvoudig: “We waren daar toch al bezig.”

Volgens Fred Lassche, bij facilitair management en vastgoed (FMVG) belast met onderhoud en projecten, heeft de TU een handvol redenen om te investeren in groene daken. Het gaat onder meer om vertraagde waterafvoer naar het riool bij regen,CO2-opname en koeling in de zomer. Ook trekt een groen dak vogels en vlinders. “En het is mooi. Het mos-sedumdak van TNW ligt hoog, maar er is wel zicht op: college- en tentamenzalen kijken uit op twee van de vier dakdelen.”

De aanleg van het groene dak is ongeveer 29 duizend euro duurder dan ‘normaal’. Via een gemeentelijke subsidiepot komt daarvan de helft terug. “Ook als de subsidiepot niet blijft bestaan, zal ik er voor ijveren dat we meer groene daken krijgen”, stelt Lassche.

Het project sluit aan op het ‘Delftse daken groen: doen!’ van de gemeente. Delft wil inwoners, bedrijven en instellingen stimuleren om groene daken aan te leggen met dezelfde redenen als Lassche noemde. Met een subsidiepot van 150 duizend euro probeert Delft eigenaren van panden te verleiden groene daken aan te leggen. Per vierkante meter draagt de gemeente 25 euro bij. Van de pot, die tot eind van het jaar beschikbaar is, is nu bijna een derde gebruikt. Lassche heeft zijn oog al laten vallen op een volgend te vergroenen dak. “Het dak van Stevin III bij CiTG. Dat heeft twee uitstulpingen, een van ongeveer tweehonderd vierkante meter en een van dertig vierkante meter.”

Lassche heeft geen ambitie de gehele TU met gras- of sedumdaken te bedekken. “Je moet er wel iets aan hebben qua zicht. En ik wil groene daken graag als gebruikersdak, maar daar zit nog wel wat studie aan.” (EH)