Scheikundige Technologie en Materiaalkunde werft nieuwe studenten door te schermen met een nieuwe studierichting, bioprocestechnologie. Dit ,,zal een zelfstandige opleiding worden'', maar blijkt op dit moment nog nauwelijks officieel te bestaan, behalve als afstudeerrichting binnen Scheikunde.

br />Een week geleden ontvingen alle middelbare scholieren die als tweede studievoorkeur scheikundige technologie hebben ingevuld, een folder uit Delft. Onder het motto ‘Come to the future' wordt vooral de nieuwe studie bioprocestechnologie aangeprezen, een studie die ,,uitdagend onderzoek doet naar oplossingen voor milieuproblemen''.De brochure is geschreven nadat het college van bestuur daarvoor extra geld beschikbaar had gesteld, toen bleek dat het aantal aanmeldingen sterk gedaald was. ,,Die mogelijkheid hebben wij meteen aangegrepen om de nieuwe richting bioprocestechnologie te promoten'', aldus ir. J.J.M. Potters. Hij is medewerker van prof.ir. K. Luyben, hoogleraar bioprocestechnologie, die zelf niet voor commentaar bereikbaar was.Potters benadrukt dat de folder ,,vooral een stuk voorlichting'' behelst. ,,Scholieren zijn niet zo bekend met onze richting. Je hoeft helemaal niet naar Wageningen voor milieutechnologie.''In een begeleidende brief, ondertekend door cvb-voorzitter De Voogd, staat in een voetnoot: ,,De opleiding bioprocestechnologie is zo nieuw dat je je voor het studiejaar 1995-1996 nog moet inschrijven bij de opleiding scheikundige technologie''.De nieuwe opleiding is voorlopig alleen bekrachtigd door de faculteitsraad. De universiteitsraad en het ministerie van onderwijs moeten de studierichting nog goedkeuren.,,Het is er een beetje het verkeerde moment voor'', meent Potters. ,,De minister wil juist het aantal opleidingen terugbrengen van driehonderd naar honderd. Dan zal het moeilijk worden daar weer eentje aan toe te voegen.'' Als het niet mocht lukken, is er volgens Potters nog geen man overboord. ,,Dan word je gewoon scheikundig ingenieur, met afstudeerrichting bioprocestechnologie.''Met het opzetten van een aparte richting zal er dan ook weinig veranderen aan het curriculum. Potters: ,,Chemische procestechnologie vormt met biologie de basis van de nieuwe studie. Die twee vakken komen al in de propaedeuse van scheikundige technologie voor. Perfect, er hoeft dus niets te veranderen.''Rector Wakker kon geen toelichting geven op de nieuwe opleiding of de gang van zaken daaromheen. ,,Daar is op dit moment nog geen nadere informatie over te geven'’, aldus Wakker. (M.P.)Michael Persson

Scheikundige Technologie en Materiaalkunde werft nieuwe studenten door te schermen met een nieuwe studierichting, bioprocestechnologie. Dit ,,zal een zelfstandige opleiding worden‘', maar blijkt op dit moment nog nauwelijks officieel te bestaan, behalve als afstudeerrichting binnen Scheikunde.Een week geleden ontvingen alle middelbare scholieren die als tweede studievoorkeur scheikundige technologie hebben ingevuld, een folder uit Delft. Onder het motto 'Come to the future' wordt vooral de nieuwe studie bioprocestechnologie aangeprezen, een studie die ,,uitdagend onderzoek doet naar oplossingen voor milieuproblemen''.De brochure is geschreven nadat het college van bestuur daarvoor extra geld beschikbaar had gesteld, toen bleek dat het aantal aanmeldingen sterk gedaald was. ,,Die mogelijkheid hebben wij meteen aangegrepen om de nieuwe richting bioprocestechnologie te promoten'', aldus ir. J.J.M. Potters. Hij is medewerker van prof.ir. K. Luyben, hoogleraar bioprocestechnologie, die zelf niet voor commentaar bereikbaar was.Potters benadrukt dat de folder ,,vooral een stuk voorlichting'' behelst. ,,Scholieren zijn niet zo bekend met onze richting. Je hoeft helemaal niet naar Wageningen voor milieutechnologie.''In een begeleidende brief, ondertekend door cvb-voorzitter De Voogd, staat in een voetnoot: ,,De opleiding bioprocestechnologie is zo nieuw dat je je voor het studiejaar 1995-1996 nog moet inschrijven bij de opleiding scheikundige technologie''.De nieuwe opleiding is voorlopig alleen bekrachtigd door de faculteitsraad. De universiteitsraad en het ministerie van onderwijs moeten de studierichting nog goedkeuren.,,Het is er een beetje het verkeerde moment voor'', meent Potters. ,,De minister wil juist het aantal opleidingen terugbrengen van driehonderd naar honderd. Dan zal het moeilijk worden daar weer eentje aan toe te voegen.'' Als het niet mocht lukken, is er volgens Potters nog geen man overboord. ,,Dan word je gewoon scheikundig ingenieur, met afstudeerrichting bioprocestechnologie.''Met het opzetten van een aparte richting zal er dan ook weinig veranderen aan het curriculum. Potters: ,,Chemische procestechnologie vormt met biologie de basis van de nieuwe studie. Die twee vakken komen al in de propaedeuse van scheikundige technologie voor. Perfect, er hoeft dus niets te veranderen.''Rector Wakker kon geen toelichting geven op de nieuwe opleiding of de gang van zaken daaromheen. ,,Daar is op dit moment nog geen nadere informatie over te geven'’, aldus Wakker. (M.P.)Michael Persson