De Delftse onderzoekers Paolo Massioni en Jeroen Witteveen hebben van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek een Rubiconsubsidie ontvangen. Met de beurs kunnen ze hun onderzoekservaring uitbouwen in het buitenland.

If you’d like to comment on anything appearing on the English Page or on a university-related matter, or if you have a question or suggestion for us, send your emails to d.mcmullin@tudelft.nl. We welcome all feedback from our readers. Letters intended for publication should include your name and be no longer than 350 words. This edition of Delta is also available online at www.delta.tudelft.nl, where you can also access the English Page archive.

Massioni verblijft de komende twee jaar op de Université de Paris. Hij gaat daar onderzoek doen naar adaptieve optica. Die techniek wordt gebruikt in op aarde gestationeerde telescopen en compenseert de storingen veroorzaakt door atmosferische turbulentie. Massioni promoveerde op 21 juni bij de faculteit 3mE.

Windturbines

Witteveen vertrekt voor twee jaar naar het Center for Turbulence Research van Stanford University in de Verenigde Staten. Hij promoveerde op 7 april 2009 bij de afdeling aerodynamica aan de faculteit Luchtvaart & Ruimtevaarttechniek. In de VS richt Witteveen zich op het doen van nauwkeurige berekeningen aan windturbines om te voorkomen dat het gebruik van veel windenergie kan leiden tot energie-uitval. De wind is namelijk onvoorspelbaar en dat kan instabiliteit veroorzaken op het elektriciteitsnet.

Onderzoekservaring

Naast Massioni en Witteveen kregen 29 onderzoekers een Rubiconsubsidie van NWO. Er waren dit jaar 155 aanvragen voor een dergelijke subsidie. Met de beurs kunnen jonge onderzoekers één tot twee jaar onderzoekservaring opdoen. Zeven buitenlandse laureaten besteden hun beurs in Nederland, de rest gaat naar het buitenland.

Het Rubicon-programma heeft dit jaar een groter budget nu de Europese Unie meebetaalt via het programma ‘Marie Curie Cofund Action’. In elke van de drie toekenningsrondes kan NWO daardoor 2,9 miljoen euro verdelen.

Buitenland

Het merendeel van de succesvolle kandidaten is kort geleden in Nederland gepromoveerd en vertrekt naar het buitenland. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn het populairst, gevolgd door Frankrijk, België, Denemarken, Duitsland en Zwitserland.

Zeven onderzoekers gebruiken Rubicon om onderzoek te doen aan een Nederlandse instelling. Drie van hen zijn gepromoveerd in het buitenland. NWO hoopt de komende jaren meer buitenlandse onderzoekers aan te trekken en zo de internationale mobiliteit van wetenschappelijk talent te stimuleren.

Nederlandse instituten die een buitenlandse onderzoeker een jaar onderdak bieden, ontvangen elk 55.000 euro. Nederlanders die naar het buitenland gaan, krijgen een bedrag dat sterk varieert per gekozen bestemming.

Julius Caesar

Het Rubicon-programma is vernoemd naar de rivier die Julius Caesar overstak, voorafgaand aan de zegereeks die hem de uitspraak ‘veni, vidi, vici’ (‘ik kwam, ik zag, ik overwon’) ontlokte. De Rubicon-beurs is dan ook een opmaat voor de veni-, vidi-, en vici-onderzoeksbeurzen van NWO.