Rinnooy Kan krijgt Akademiepenning 2014

Alexander Rinnooy Kan, universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam, ontvangt maandag 26 mei de Akademiepenning 2014 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

De onderscheiding wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor de bloei van de wetenschap in Nederland. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Akademiemiddag van de KNAW op maandag 26 mei in het Trippenhuis in Amsterdam.

Juryvoorzitter Pearl Dykstra, vicepresident van de KNAW: “Er zullen weinig Nederlanders zijn die zich zo gedreven, vasthoudend en effectief hebben ingezet voor de wetenschap als Alexander Rinnooy Kan. Hij is de gedroomde postillon d’amour tussen wetenschap, politiek en samenleving.” De jury prees zijn eruditie en charisma, alsmede de schijnbaar onuitputtelijke energie die Rinnooy Kan in staat stelt vele maatschappelijke organisaties met raad en daad terzijde te staan.

Alexander Rinnooy Kan is wiskundige en econometrist. Hij begon zijn loopbaan in 1969 als onderzoeksassistent bij het Wiskundig Instituut van de Universiteit Leiden. In 1980 werd hij hoogleraar operationeel onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In 1983 werd Rinnooy Kan directeur van het Econometrisch Instituut van deze universiteit en in 1986 rector magnificus. In 1991 werd hij voorzitter van werkgeversorganisatie VNO (later VNO-NCW). In 1996 trad Alexander Rinnooy Kan toe tot de raad van bestuur van de ING Groep.

Voordat hij in 2012 universiteitshoogleraar aan de UvA werd, was hij zes jaar lang voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Alexander Rinnooy Kan was en is veelgevraagd adviseur van de regering. Zo was hij voorzitter van commissies die zich bogen over uiteenlopende onderwerpen als het functioneren van de publieke omroep en het dreigende lerarentekort. Rinnooy Kan was lid van het eerste Innovatieplatform. Op dit moment is hij onder meer voorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, van de Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds en van de commissie die de nationale politie evalueert.

De Akademiepenning wordt toegekend aan personen die zich in Nederland zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de bloei van de wetenschap in ruime zin, in het bijzonder de maatschappelijke vertaling ervan. Eens in de twee jaar wordt een zilveren penning uitgereikt, bij toerbeurt op de gebieden van de afdelingen Letterkunde en Natuurkunde van de KNAW. In de jury voor de Akademiepenning 2014, onder voorzitterschap van KNAW-vicepresident Pearl Dykstra, hadden zitting de KNAW-leden Christoph Lüthy, Jim van Os, Jan Smits en Bert Weckhuysen.