Na kleding, glas, papier, batterijen en chemisch afval is urine het volgende dat we gaan inzamelen, zegt prof.dr.ir. Mark van Loosdrecht van de sectie bioprocestechnologie (TNW).

/strong>Urine?,,Urine maakt minder dan één procent uit van het totale afvalwater. Toch is tachtig procent van het ammonium en vijftig procent van het fosfaat in afvalwater afkomstig uit urine. Fosfaat is een belangrijke grondstof voor kunstmest en vele andere industriële producten, waaronder fosforzuur dat weer een grondstof is voor bijvoorbeeld softdrinks. Nu vangen zuiveringsinstallaties fosfaat op in het slib. Daarna wordt het weggegooid. Fosfaat is een eindig product, dat is dus zonde. Daarnaast kost het zuiveringsbedrijven de helft van hun energieverbruik om ammonium te verwijderen. En waar zit de bron van al die stikstof? In urine.‘'Hoe ziet het procesontwerp voor urine-inzameling eruit?,,De toiletpot ziet er van de buitenkant hetzelfde uit als de huidige potten. De wc-bril trouwens ook. In het interne gedeelte zit een constructie die de feces en de urine gescheiden houdt. De poep gaat naar het riool, de urine wordt apart gehouden en verwerkt. Door bijvoorbeeld kristallisatie wordt fosfaat teruggewonnen, en ammonium wordt met de anammox-bacterie omgezet in onschuldig stikstofgas.Urine moet lokaal worden verwerkt. Zeg maar op de plaats waar het wordt geproduceerd. Apart transport van urine naar de zuivering is geen optie: te duur. Evenals een tweede riool aanleggen voor urine. Bovendien werkt de anammox-bacterie niet onder de twintig graden Celsius. Wordt urine lokaal verwerkt, dan heeft het nog geen tijd gehad om af te koelen.''Wat zijn de voordelen van urine zuiveren?,,Waterzuiveringen zouden qua grootte vier tot vijf keer kunnen inkrimpen. En het blijkt dat het haalbaar is om met een urinevrije zuiveringsinstallatie netto energie te produceren, inclusief de energie om urine te verwerken. Daarnaast kunnen we fosfaat terugwinnen en ammoniak omzetten. Bovendien bevat urine alle hormonen en medicijnresten. Deze verbindingen staan momenteel sterk ter discussie vanwege hun potentieel schadelijke effecten op het ecosysteem. Als deze stoffen in de toekomst verwijderd moeten worden, dan kan - op de plaats waar nu urine wordt verwerkt - makkelijk een koolfilter worden gebruikt die deze stoffen oppikt. Het is immers makkelijker om stoffen uit urine - waar het nog geconcentreerd is - te filteren, dan in een grote zuiveringsinstallatie waar alles in een grote soep zit.''Wanneer wordt urine aan de TU Delft gescheiden?,,Zodra de TU weer aan nieuwbouw begint! Het heeft geen zin om nu alle leidingen te vervangen, dat is te kostbaar. Net zoals het voor gezinnen niet haalbaar is. Voor kantoren en appartementcomplexenwaar reeds centrale faciliteiten zijn is het wel te doen. Daar past een aparte urineverwerking makkelijk in. Reukvrij.'’

Na kleding, glas, papier, batterijen en chemisch afval is urine het volgende dat we gaan inzamelen, zegt prof.dr.ir. Mark van Loosdrecht van de sectie bioprocestechnologie (TNW).Urine?,,Urine maakt minder dan één procent uit van het totale afvalwater. Toch is tachtig procent van het ammonium en vijftig procent van het fosfaat in afvalwater afkomstig uit urine. Fosfaat is een belangrijke grondstof voor kunstmest en vele andere industriële producten, waaronder fosforzuur dat weer een grondstof is voor bijvoorbeeld softdrinks. Nu vangen zuiveringsinstallaties fosfaat op in het slib. Daarna wordt het weggegooid. Fosfaat is een eindig product, dat is dus zonde. Daarnaast kost het zuiveringsbedrijven de helft van hun energieverbruik om ammonium te verwijderen. En waar zit de bron van al die stikstof? In urine.‘'Hoe ziet het procesontwerp voor urine-inzameling eruit?,,De toiletpot ziet er van de buitenkant hetzelfde uit als de huidige potten. De wc-bril trouwens ook. In het interne gedeelte zit een constructie die de feces en de urine gescheiden houdt. De poep gaat naar het riool, de urine wordt apart gehouden en verwerkt. Door bijvoorbeeld kristallisatie wordt fosfaat teruggewonnen, en ammonium wordt met de anammox-bacterie omgezet in onschuldig stikstofgas.Urine moet lokaal worden verwerkt. Zeg maar op de plaats waar het wordt geproduceerd. Apart transport van urine naar de zuivering is geen optie: te duur. Evenals een tweede riool aanleggen voor urine. Bovendien werkt de anammox-bacterie niet onder de twintig graden Celsius. Wordt urine lokaal verwerkt, dan heeft het nog geen tijd gehad om af te koelen.''Wat zijn de voordelen van urine zuiveren?,,Waterzuiveringen zouden qua grootte vier tot vijf keer kunnen inkrimpen. En het blijkt dat het haalbaar is om met een urinevrije zuiveringsinstallatie netto energie te produceren, inclusief de energie om urine te verwerken. Daarnaast kunnen we fosfaat terugwinnen en ammoniak omzetten. Bovendien bevat urine alle hormonen en medicijnresten. Deze verbindingen staan momenteel sterk ter discussie vanwege hun potentieel schadelijke effecten op het ecosysteem. Als deze stoffen in de toekomst verwijderd moeten worden, dan kan - op de plaats waar nu urine wordt verwerkt - makkelijk een koolfilter worden gebruikt die deze stoffen oppikt. Het is immers makkelijker om stoffen uit urine - waar het nog geconcentreerd is - te filteren, dan in een grote zuiveringsinstallatie waar alles in een grote soep zit.''Wanneer wordt urine aan de TU Delft gescheiden?,,Zodra de TU weer aan nieuwbouw begint! Het heeft geen zin om nu alle leidingen te vervangen, dat is te kostbaar. Net zoals het voor gezinnen niet haalbaar is. Voor kantoren en appartementcomplexenwaar reeds centrale faciliteiten zijn is het wel te doen. Daar past een aparte urineverwerking makkelijk in. Reukvrij.'’