TU Delft Delta
In de week van de coming out dag 2018 projecteerde de TU de regenboogvlag op de library. (Foto: TU Delft)

Het cvb heeft een kort bericht uitgebracht vanwege het debat over de Nashville-verklaring, maar wil eerst spreken met betrokkenen. Tijdens de dies wappert de regenboogvlag.

Read in English

In de verklaring aan medewerkers en studenten meldt het college van bestuur (cvb) dat de TU Delft ‘staat voor diversiteit’ en dat dat een van de kernwaarden van de universiteit is. Het college herhaalt dat alle leden van de TU Delft gemeenschap elkaar met respect dienen te behandelen ‘ongeacht hun cultuur, religie, etniciteit, sociaaleconomische achtergrond, geslacht en seksuele oriëntatie. Dit is vastgelegd in ons Strategisch Framework.’

Daarop volgt: ‘We respecteren dat ieder een persoonlijke mening heeft, maar het uitgangspunt is respect voor elkaar. De TU Delft vertrouwt er op dat de leden van onze gemeenschap handelen volgens die uitgangspunten.’ Om de kernwaarden van de TU Delft uit te dragen hijst de universiteit morgen op de dies natalis de regenboogvlag, het internationale symbool van diversiteit en inclusiviteit.

Bijzonder verontrust
TrueU, het LHBTI-belangennetwerk aan de universiteit, stuurde gisteravond een brief aan het college omdat de Delftse hoogleraar Marc de Vries de Nashville-verklaring had ondertekend. In die verklaring staat onder meer dat het ‘zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren’.

Het netwerk meldt in de brief ‘bijzonder verontrust’ te zijn over de actie van De Vries en vraagt of hij wel of niet namens de TU Delft spreekt. TrueU wil dat hierover geen enkele twijfel bestaat en vraagt hoe de publieke uitspraken van De Vries te rijmen zijn met de ethische codes en het diversiteitsbeleid van de universiteit.

In de brief spreekt het netwerk de hoop uit dat de TU genoemde uitspraken ‘verre van zich werpt en stappen onderneemt richting de hoogleraar’. TrueU wil dat de TU in een persoonlijk gesprek duidelijk maakt dat ‘dit soort acties contraproductief is, het diversiteitsbeleid ondermijnt en een sfeer van wantrouwen en achterdocht creëert naast een gevoel van onveiligheid’. Ook wilde het netwerk dat het college morgen op de dies natalis de regenboogvlag, het internationale symbool van diversiteit en inclusiviteit, hijst.

‘Botsende waarden’
Gevraagd naar een reactie op de brief van TrueU wilde collegelid Rob Mudde vandaag geen harde uitspraken doen over de kwestie. Het college wil eerst in gesprek met de betrokkenen. “Dit is zeer gevoelige materie met botsende waarden”, zegt Mudde. “Er komen twee principiële zaken met een heel dun lijntje bij elkaar: de vrijheid van meningsuiting versus respectvol handelen. Dit hoort eerst intern besproken te worden. Ik hecht er aan dat we die procedure aflopen.”