De TU krijgt een raad van toezicht waarin alumni een groot aandeel hebben. De raad bestaat uit topindustriëlen, een bankier en vakbondsvoorzitter Johan Stekelenburg.

Cvb-voorzitter De Voogd zegt trots te zijn op ,,de hoeveelheid ervaring, zowel strategisch als managerial, die in de nieuwe raad is bijeengebracht‘'.De nieuwe raad, die vandaag met zijn werk begint, komt in te staan tussen het college van bestuur en de minister van Onderwijs. Minister Ritzen had aan de Haagse politiek toegezegd minstens één vrouw in de universitaire raden van toezicht te zullen benoemen. In Delft is dat ir. M.E. van Lier Lels, die binnen de Koninklijke Nedlloyd Groep de algemene directie voert over vervoerder Van Gend & Loos. Zij is 37 jaar oud en heeft maritieme techniek gestudeerd.Voorzitter van de raad van toezicht is de president-directeur van Shell Nederland, ir. J.J. Slechte (59 jaar, scheikundige technologie). Slechte trad vorige maand nog als eerste op in een reeks lezingen die het cvb samen met de studieverenigingen wil organiseren. Hij stelde toen onder andere dat alle doemscenario's over het milieu en de uitputting van de hulpbronnen onwaar zijn gebleken, omdat de technologie alles heeft opgelost, en dit ook zal blijven doen. ,,Wie de toekomst ervaart als tegenwind loopt de verkeerde kant op'', aldus Slechte.De 'baas' van Slechte, drs. C. Herkströter die president-directeur is van multinational Koninklijke Shell, is overigens benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van de Erasmus Universiteit. Andere opvallende benoemingen zijn die van Philips-topman Cor Boonstra tot voorzitter bij de TU Eindhoven, en die van het voormalige Delftse cvb-lid ir. Janneke Kromhout tot lid van de raad van toezicht in Maastricht.Naast voorzitter Slechte en ir. Van Lier Lels bestaat de Delftse raad van toezicht uit Johan Stekelenburg (sociale academie, binnenkort burgemeester van Tilburg), natuurkundig ingenieur J.H.M. Lindenbergh en werktuigbouwer H.C. Scheffer. Lindenbergh is lid van de raad van bestuur van de ING groep. De afgelopen jaren heeft hij in Londen de integratie van de Engelse Barings bank in het ING concern geleid, en binnenkort gaat hij zich richten op expansie en acquisities in Europa. Scheffer is in Delft helemaal een goede bekende, omdat hij voorzitter is van de raad van bestuur van Gist-Brocades.Cvb-voorzitter De Voogd vindt dat zijn toezichthouders een sterke vertegenwoordiging vormen van de maatschappelijke organisaties waarmee de TU veel te maken heeft. ,,Zij hebben een grote interesse in techniek en technologie, en in het scheppen van werkgelegenheid.'’De benoemde raad van toezicht begint zijn werk op een moment dat de gekozen universiteitsraad nog in functie is. Tot 1 september zal die situatie voortduren. Op die datum zullen een aantal bestuurlijke bevoegdheden van de u-raad (zoal vaststellen instellingsplan, goedkeuren begroting) overgaannaar het benoemde orgaan.De nieuwe bestuursorganisatie aan de TU zou op 1 september moeten starten met een ondernemingsraad en een studentenraad. Maar alleen de laatste kan daadwerkelijk met het werk beginnen, omdat begin volgende maand studentenverkiezingen worden gehouden. De vakbonden dachten dat ze niet klaar zouden zijn voor verkiezingen in die maand en hebben uitstel bedongen tot half oktober. De inspraak van het personeel kan dus pas daarna beginnen. Het cvb heeft gezegd dat alle besluiten uit de tussenliggende periode die onderhevig zijn aan medezeggenschap ná die twee maanden alsnog aan de nieuwe ondernemingsraad zullen worden voorgelegd.Met deze regeling is een eerdere gedachte, om de zittende universiteitsraad nog twee maanden langer te laten aanblijven, weer van tafel. Het bleek juridisch niet mogelijk de voor de studentenraad gekozen studenten tijdelijk in de oude universiteitsraad te laten meedoen.

De TU krijgt een raad van toezicht waarin alumni een groot aandeel hebben. De raad bestaat uit topindustriëlen, een bankier en vakbondsvoorzitter Johan Stekelenburg. Cvb-voorzitter De Voogd zegt trots te zijn op ,,de hoeveelheid ervaring, zowel strategisch als managerial, die in de nieuwe raad is bijeengebracht‘'.De nieuwe raad, die vandaag met zijn werk begint, komt in te staan tussen het college van bestuur en de minister van Onderwijs. Minister Ritzen had aan de Haagse politiek toegezegd minstens één vrouw in de universitaire raden van toezicht te zullen benoemen. In Delft is dat ir. M.E. van Lier Lels, die binnen de Koninklijke Nedlloyd Groep de algemene directie voert over vervoerder Van Gend & Loos. Zij is 37 jaar oud en heeft maritieme techniek gestudeerd.Voorzitter van de raad van toezicht is de president-directeur van Shell Nederland, ir. J.J. Slechte (59 jaar, scheikundige technologie). Slechte trad vorige maand nog als eerste op in een reeks lezingen die het cvb samen met de studieverenigingen wil organiseren. Hij stelde toen onder andere dat alle doemscenario's over het milieu en de uitputting van de hulpbronnen onwaar zijn gebleken, omdat de technologie alles heeft opgelost, en dit ook zal blijven doen. ,,Wie de toekomst ervaart als tegenwind loopt de verkeerde kant op'', aldus Slechte.De 'baas' van Slechte, drs. C. Herkströter die president-directeur is van multinational Koninklijke Shell, is overigens benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van de Erasmus Universiteit. Andere opvallende benoemingen zijn die van Philips-topman Cor Boonstra tot voorzitter bij de TU Eindhoven, en die van het voormalige Delftse cvb-lid ir. Janneke Kromhout tot lid van de raad van toezicht in Maastricht.Naast voorzitter Slechte en ir. Van Lier Lels bestaat de Delftse raad van toezicht uit Johan Stekelenburg (sociale academie, binnenkort burgemeester van Tilburg), natuurkundig ingenieur J.H.M. Lindenbergh en werktuigbouwer H.C. Scheffer. Lindenbergh is lid van de raad van bestuur van de ING groep. De afgelopen jaren heeft hij in Londen de integratie van de Engelse Barings bank in het ING concern geleid, en binnenkort gaat hij zich richten op expansie en acquisities in Europa. Scheffer is in Delft helemaal een goede bekende, omdat hij voorzitter is van de raad van bestuur van Gist-Brocades.Cvb-voorzitter De Voogd vindt dat zijn toezichthouders een sterke vertegenwoordiging vormen van de maatschappelijke organisaties waarmee de TU veel te maken heeft. ,,Zij hebben een grote interesse in techniek en technologie, en in het scheppen van werkgelegenheid.'’De benoemde raad van toezicht begint zijn werk op een moment dat de gekozen universiteitsraad nog in functie is. Tot 1 september zal die situatie voortduren. Op die datum zullen een aantal bestuurlijke bevoegdheden van de u-raad (zoal vaststellen instellingsplan, goedkeuren begroting) overgaannaar het benoemde orgaan.De nieuwe bestuursorganisatie aan de TU zou op 1 september moeten starten met een ondernemingsraad en een studentenraad. Maar alleen de laatste kan daadwerkelijk met het werk beginnen, omdat begin volgende maand studentenverkiezingen worden gehouden. De vakbonden dachten dat ze niet klaar zouden zijn voor verkiezingen in die maand en hebben uitstel bedongen tot half oktober. De inspraak van het personeel kan dus pas daarna beginnen. Het cvb heeft gezegd dat alle besluiten uit de tussenliggende periode die onderhevig zijn aan medezeggenschap ná die twee maanden alsnog aan de nieuwe ondernemingsraad zullen worden voorgelegd.Met deze regeling is een eerdere gedachte, om de zittende universiteitsraad nog twee maanden langer te laten aanblijven, weer van tafel. Het bleek juridisch niet mogelijk de voor de studentenraad gekozen studenten tijdelijk in de oude universiteitsraad te laten meedoen.