Drie kinderen spelen met autootjes.
(Foto: BBC Creative / Unsplash)

Een Vietnamese TU-promovendus heeft geen recht op kinderopvangtoeslag. Ze moet 26 duizend euro terugbetalen.

De promovendus krijgt via de technische universiteit een beurs van de Vietnamese overheid. Ze is geen werknemer, maar ook geen gewone student. Hierdoor heeft ze geen recht op kinderopvangtoeslag, vindt de Belastingdienst. Die had ze twee jaar lang wel ontvangen, en dus moet ze terugbetalen.

Ze stapte naar de rechter, maar die kon haar niet helpen, blijkt uit het vonnis. De vrouw voerde aan dat ze in feite werk verricht: ze doet immers promotieonderzoek. Maar dat hield geen stand, want ze heeft geen arbeidscontract en de TU Delft houdt ook geen loonheffing in.

“Er zijn meer promovendi met zulke problemen”, zegt belastingadviseur Diana Oord, die de procedure voert. “Alleen al aan de TU Delft zijn er, volgens mij, nog drie. Maar misschien zijn er wel meer, want ze praten er niet graag over. Vaak schamen ze zich ervoor.”

Hoger beroep
Oord gaat in hoger beroep. “Ik heb er eerlijk gezegd niet veel vertrouwen in, maar ik hoop dat het Hof dit laat onderzoeken. Dan komt er misschien toch een oplossing. Er is een groep die in de problemen komt en dat wil ik graag duidelijk maken.”

“Dit is waar wij al jaren voor waarschuwen”, reageert Anne de Vries van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). “Universiteiten moeten promovendi gewoon in dienst nemen, anders komen ze in een ongelijke rechtspositie terecht en dat heeft soms onvoorziene gevolgen.”

De TU Delft noemt het “natuurlijk heel vervelend voor de betrokken persoon, die tussen wal en schip lijkt te vallen als gevolg van fiscale wet- en regelgeving”. De TU is geen partij in de rechtszaak, maar volgt hem wel.  “Of het beleidsmatige consequenties heeft kan ik momenteel nog niet zeggen”, mailt woordvoerder Michel van Baal.

Het zou extra geld kosten om zulke promovendi in loondienst te nemen: een beurspromovendus is goedkoper dan een werknemer. Het is niet bekend hoeveel van zulke buitenlandse promovendi er zijn, maar volgens het PNN worden het er steeds meer.

Experiment
Overigens loopt er sinds 2016 een experiment met ‘promotiestudenten’ aan de universiteiten. Met name de Rijksuniversiteit Groningen telt veel van zulke promotiestudenten. Maar in Groningen speelt dit probleem niet, zegt Lou de Leij, decaan van de graduate school waar de promotiestudenten onder vallen.

“Wij werken met een zogeheten fictief dienstverband”, zegt hij. “Wij houden loonheffing in en betalen premies. Dat is juist om zulke problemen als met de kinderopvangtoeslag te voorkomen.”

HOP, Bas Belleman