Een arts zit achter meerdere computerschermen.
(Foto: Irwan @tweetbyirwan via Unsplash)

Een groep van 44 promotiestudenten heeft in hoger beroep een rechtszaak gewonnen van het UMC Groningen. Ze waren werknemers, oordeelt het Gerechtshof, en geen studenten.

Dutch only

De uitspraak betekent dat de promovendi alsnog voor hun werk betaald moeten worden. Het vonnis is een nieuwe klap voor het omstreden experiment met ‘promotiestudenten’, dat de overheid in het leven heeft geroepen en dat vooral in Groningen is omarmd. Aan het UMC Groningen kregen promovendi van 2016 tot en met 2018 een overeenkomst als student.

Deze promovendi bouwden geen pensioen op en liepen ook andere voordelen van werknemers mis, zoals de eindejaarsuitkering. Samen spanden ze een procedure aan.

Een civiele rechter velde tijdens een eerdere rechtszaak eind 2022 een opvallend vonnis. Zowel de promovendi als het UMCG kregen een veeg uit de pan. De promovendi moesten hun ‘florissante positie’ eens vergelijken met die van maaltijdbezorgers en het UMCG maakte zich schuldig aan ‘traineren’ en bleef ‘weg van de inhoud’. Maar het UMCG won: het ging om een onderwijsovereenkomst, meende de kantonrechter, en niet om een arbeidscontract.

‘Iedereen, ook ik, is dolblij met de uitspraak’

De promovendi gingen in hoger beroep en dat pakte uit in het voordeel van de promotiestudenen. Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verrichtten de promotiestudenen arbeid: ze moesten immers onderzoek doen en kregen daarvoor betaald. Bovendien heeft het UMCG gezag over hun werkzaamheden, als een gewone werkgever. Het ziekenhuis kan de overeenkomst bijvoorbeeld opzeggen als er niet voldoende voortgang wordt gemaakt.

Wat dit voor hen betekent, moet nog blijken. De promotiestudenten moeten laten weten wat zij precies vorderen van het UMCG en daar kan het ziekenhuis dan weer op reageren. Tegen de Groningse UKrant zegt Dino Jongsma, de jurist die de promovendi bijstond: “Iedereen, ook ik, is dolblij met de uitspraak. We hebben nu tot in augustus de tijd om duidelijk te maken wat de precieze claim zal zijn.”

Jongsma waarschuwt wel dat deze uitspraak niet zomaar te vertalen valt naar de andere promotiestudenen die de Rijksuniversiteit Groningen de afgelopen jaren heeft gehad. Die moeten zelf een procedure aanspannen. In 2024 loopt het experiment met de promotiestudenten af. Minister Dijkgraaf gaat de student-promovendus niet in de wet opnemen, heeft hij al besloten. Hij ziet de meerwaarde niet en het draagvlak is ‘broos’.

HOP, Bas Belleman