De Arbeidsinspectie heeft voor de tweede keer het plan van het college van bestuur afgekeurd om het binnenklimaat van Elektrotechniek te verbeteren.

Ze vindt dat tegelijk met het klimaat ook de brandveiligheid in het gebouw verbeterd moet worden.Het cvb wilde begin dit jaar starten met een proef, waarbij een van de etages een nieuw luchtbehandelingssysteem en een automatische zonwering zou krijgen. Als het experiment slaagt, zou de aanpassing naar de hele faculteit worden uitgebreid.De inspectie gaat hiermee echter niet akkoord. Ze schrijft dat de veranderingen die het college voorstelt voldoende zijn om de temperatuur en luchtkwaliteit beheersbaar te maken. Het ventilatiesysteem blijft echter strijdig met de geldende normen voor brandveiligheid.In Elektro wordt ‘oude’ lucht afgevoerd via twee afzuigroosters in iedere gang. De lucht wordt vervolgens naar boven getransporteerd en verlaat het gebouw via het dak. De inspectie maakt bezwaar tegen luchtafzuiging via de gangen. Bij brand kunnen rook en vuur zich op die manier snel door het gebouw verspreiden. Ze pleit daarom voor een ventilatiesysteem in aparte kanalen.De TU is al langer op de hoogte van de brand-onveilige situatie. Maar volgens ing. A.J. Monster, hoofd van de Dienst Arbeidsomstandigheden, staat dat los van de problemen met het binnenklimaat. Verbetering van de brandveiligheid van Elektro valt onder het plan om alle (verouderde) TU-gebouwen aan te passen aan de huidige veiligheidseisen.Om de inspectie tegemoet te komen, stelt het cvb een tussenoplossing voor. Het wil brandkleppen plaatsen in het luchtafvoersysteem, zodat rook en brand niet via het ventilatiesysteem kunnen doordringen tot andere verdiepingen. De Delftse brandweer gaat met dit voorstel akkoord. Het plan moet nog beoordeeld worden door de medezeggenschapscommissies en de bonden, voordat het opnieuw aan de Arbeidsinspectie wordt voorgelegd. Het aanbrengen van brandkleppen kost naar schatting twee ton. Dat bedrag komt bovenop de begrote 17,4 miljoen gulden voor klimaatverbetering.De verbetering van het binnenklimaat van Elektrotechniek is een slepende kwestie. Vorig jaar dwong de inspectie de TU haast te zetten achter de aanpassingen. Het eerste plan van aanpak werd door de hoofdinspecteur in mei afgekeurd, onder meer omdat hij vond dat het voorgestelde uitvoeringstraject veel te lang duurde. De inspectie drong er destijds op aan dat de werkzaamheden afgelopen november zouden beginnen. (A.d.J.)

De Arbeidsinspectie heeft voor de tweede keer het plan van het college van bestuur afgekeurd om het binnenklimaat van Elektrotechniek te verbeteren. Ze vindt dat tegelijk met het klimaat ook de brandveiligheid in het gebouw verbeterd moet worden.Het cvb wilde begin dit jaar starten met een proef, waarbij een van de etages een nieuw luchtbehandelingssysteem en een automatische zonwering zou krijgen. Als het experiment slaagt, zou de aanpassing naar de hele faculteit worden uitgebreid.De inspectie gaat hiermee echter niet akkoord. Ze schrijft dat de veranderingen die het college voorstelt voldoende zijn om de temperatuur en luchtkwaliteit beheersbaar te maken. Het ventilatiesysteem blijft echter strijdig met de geldende normen voor brandveiligheid.In Elektro wordt ‘oude’ lucht afgevoerd via twee afzuigroosters in iedere gang. De lucht wordt vervolgens naar boven getransporteerd en verlaat het gebouw via het dak. De inspectie maakt bezwaar tegen luchtafzuiging via de gangen. Bij brand kunnen rook en vuur zich op die manier snel door het gebouw verspreiden. Ze pleit daarom voor een ventilatiesysteem in aparte kanalen.De TU is al langer op de hoogte van de brand-onveilige situatie. Maar volgens ing. A.J. Monster, hoofd van de Dienst Arbeidsomstandigheden, staat dat los van de problemen met het binnenklimaat. Verbetering van de brandveiligheid van Elektro valt onder het plan om alle (verouderde) TU-gebouwen aan te passen aan de huidige veiligheidseisen.Om de inspectie tegemoet te komen, stelt het cvb een tussenoplossing voor. Het wil brandkleppen plaatsen in het luchtafvoersysteem, zodat rook en brand niet via het ventilatiesysteem kunnen doordringen tot andere verdiepingen. De Delftse brandweer gaat met dit voorstel akkoord. Het plan moet nog beoordeeld worden door de medezeggenschapscommissies en de bonden, voordat het opnieuw aan de Arbeidsinspectie wordt voorgelegd. Het aanbrengen van brandkleppen kost naar schatting twee ton. Dat bedrag komt bovenop de begrote 17,4 miljoen gulden voor klimaatverbetering.De verbetering van het binnenklimaat van Elektrotechniek is een slepende kwestie. Vorig jaar dwong de inspectie de TU haast te zetten achter de aanpassingen. Het eerste plan van aanpak werd door de hoofdinspecteur in mei afgekeurd, onder meer omdat hij vond dat het voorgestelde uitvoeringstraject veel te lang duurde. De inspectie drong er destijds op aan dat de werkzaamheden afgelopen november zouden beginnen. (A.d.J.)