Velen vragen het zich af: waarom breekt de TU op de ene plek een oud gebouw af om even verderop een nieuw pand neer te zetten? Leg het uit, hield ondernemingsraadslid Dick Hoeneveld het college van bestuur donderdag 13 november voor, anders haken medewerkers af.

Hoeneveld stelde dat de processen binnen de dienst vastgoed en facilitair management (fmvg) een black box zijn, niet alleen voor de ondernemingsraad, ook voor de werkvloer. “Het begint met plannen, die worden wel of niet uitgevoerd. Wat gebeurt er in de tussentijd? Waardoor worden beslissingen beïnvloed? Ik zeg niet dat die beslissingen verkeerd zijn, maar dat ze niet te volgen zijn.”

Het or-lid gaf het voorbeeld van de verbouwing bij Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG), die al jaren op de planning staat. “CiTG ziet zichzelf stijgen en dalen op de prioriteitenlijst. Waardoor dat komt, weten de medewerkers niet. Leg het uit. Je moet voorkomen dat mensen op de werkvloer afhaken.”

Een ander voorbeeld is volgens Hoeneveld de A-vleugel van Technische Natuurwetenschappen (TNW). Die staat op de nominatie voor sloop. En dat terwijl er even verderop, bij Industrieel Ontwerpen, een nieuw onderwijsgebouw van 4500 vierkante meter met de naam Pulse moet komen. “Waarom is dat zo, willen mensen weten.”

College van bestuursvoorzitter Dirk Jan van den Berg beaamde dat communicatie belangrijk is voor fmvg. “Soms is iets echter nog niet uitgekristalliseerd. En we kunnen ook niet allemaal met fmvg gaan meedenken. Iedereen heeft zijn eigen werk.”

Over het Pulse-gebouw en de A-vleugel van TNW was hij kort: “Soms zijn oude vierkante meter duurder dan nieuwe.” Hoeneveld zei dat een goed argument te vinden. “Maar laat de mensen de cijfers erbij zien, dan is het meteen duidelijk.”