Delta lab, tudelft, delta
Afbeelding: Ella Nitters

Sonnet gemaakt bij de Msc Thesis van Pierre Oskam “New Bridge Keepers” aan de faculteit Bouwkunde. In deze thesis worden onder andere de mogelijkheden en mogelijke functies van de leegstaande brugwachtershuisjes langs de Schie onderzocht.

Therefore, a massive scale reduction from kilometers to millimeters took place to find out.

De bruggen die zo fraai het kruis markeren
van wegen met kanaal of vaart of gracht
kunnen tegenwoordig functioneren
zonder dat er iemand nog bij wacht:

Een camera slaat op passanten acht.
Overbodig zijn ze dus, die heren
die in hun glazen hokjes vegeteren.
Maar nu heeft iemand zò iets leuks bedacht:

"Ik laat me door die ruimtes inspireren;
die lege glazen huisjes zijn te gek!
We gaan een nieuw soort brugwachters creëren!

Die maken van zo‘n hok zò’n hippe stek
dat menigeen zelfs zal solliciteren
naar enkel maar een brugwachtwachtlijstplek!"

poetic engineering tu delft delta

Bauke Steenhuisen (universiteit docent bij de faculteit TBM) en Jeroen Manders (zanger, acteur, tekstschrijver, componist en voormalig IO student) verdichtten tussen december 2014 en maart 2017 42 keer een Delftse afstudeerscriptie of proefschrift tot een sonnet. Illustraties waren van Ella Nitters.