Verdichting door Jan Beuving van de dissertatie ‘Fatigue resistance of welded joints in aluminium high-speed craft: A total stress concept’, te verdedigen door J.H. den Besten op donderdag 3 september 2015.

Een boot moet, bij een reddingsoperatie,
vaak pijlsnel naar de plek des onheils toe.
Een zware, stalen romp is dus taboe;
men kiest een aluminium formatie.

Maar snelheid leidt ook snel tot irritatie
en net als mensen wordt metaal dan moe.
Dan scheurt de romp dus, en de vraag is: hoe?
Wat blijkt: er is een één-op-één relatie

met hoe de romp gelast is, want wat vaststaat:
een scheur loopt langs of loodrecht op de lasnaad.
Je kunt voorspellen hoe het zal gebeuren.

Met hulp van de vermoeiingsfysica
gaan fysici dus onvermoeibaar na
hoe lang de speedboot nog kan blijven scheuren.

poetic engineering tu delft delta
Foto: Sam Rentmeester

Bauke Steenhuisen (universiteit docent bij de faculteit TBM) en Jeroen Manders (zanger, acteur, tekstschrijver, componist en voormalig IO student) verdichtten tussen december 2014 en maart 2017 42 keer een Delftse afstudeerscriptie of proefschrift tot een sonnet. Illustraties waren van Ella Nitters.