Verdichting door Jan Beuving van het proefschrift ‘Mind the gap: Designing Sustainable Healthcare In Humanitarian Aid’, door Ana Laura Rodrigues Santos verdedigd op 10 juli 2015 aan de TU Delft.

De mens is bij rampen een nietig figuur.
Maar, siddert de aarde dan stopt elk gekijf.
Gebroederlijk helpen we dan: 555,
en hulptroepen, voedsel – geen raad is te duur.

Echter, de medische apparatuur
die wij daarheen sturen redt hier menig lijf
maar blijft op een rampplek vaak buiten bedrijf.
Het is niet gebouwd voor de gammele schuur

of tent die daar dienst doet als noodhospitaal.
Een betere overdracht is cruciaal
en daarvoor is systems design je-van-het.

Ontwerp met dit doel: ieder apparaat moet
in noodsituaties ook veilig en goed
te bedienen zijn. Dan is de noodhulp gered.

poetic engineering tu delft delta
Foto: Sam Rentmeester

Bauke Steenhuisen (universiteit docent bij de faculteit TBM) en Jeroen Manders (zanger, acteur, tekstschrijver, componist en voormalig IO student) verdichtten tussen december 2014 en maart 2017 42 keer een Delftse afstudeerscriptie of proefschrift tot een sonnet. Illustraties waren van Ella Nitters.